Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Att arbeta på departement, nytt blogginlägg!

2018-06-12

 Hur är det att arbeta på departement?

Share Öppna i ny flik

Ingen återbetalning av fastighetsskatt för vattenkraftverk

2018-06-12

 Den direkta effekten av EU-reglerna om statsstöd kan inte åberopas för att sänka fastighetsskattesatsen för taxeringsenheter med vattenkraftverk. Det konstaterar kammarrätten och upphäver förvaltningsrättens dom om att sätta ned fastighetsskatten på ett svenskt energibolags vattenkraftverk till 0,5 procent av taxeringsvärdet för beskattningsåren 2009-2014.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2018-06-12

 Fråga om det föreligger synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter på grund av praktiskt verkställighetshinder

Share Öppna i ny flik

Fällande dom på smitning från trafikolycksplats har inte ansetts kränka rätten till en rättvis rättegång

2018-06-12

 En bilförare, som körde på en vägskylt, sprang från platsen utan att lämna upplysning om sin identitet. Olyckan gjorde att han kom att misstänkas och åtalas för grovt rattfylleri och grov olovlig körning. Han åtalades också för smitning från trafikolycksplats.

Share Öppna i ny flik

Förhandling i mål om misstänkt mord avslutad

2018-06-12

 Vid fortsatt överläggning den 12 juni 2018 har rätten beslutat att de båda tilltalade i mål B 5223-17 omedelbart ska försättas på fri fot.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2018-06-11

 Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen för en utlänning som inte har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige men som genomgår rättspsykiatrisk vård här har inte ansetts kunna begränsas till akuta nödsituationer.

Share Öppna i ny flik

Man döms för mord i Fisksätra

2018-06-11

 Nacka tingsrätt har idag dömt en 35-årig man för att ha dödat en 43-årig kvinna. Mannen och kvinnan hade gemensamma barn och brottet begicks i kvinnans hem i Fisksätra. Gärningen har rubricerats som mord och mannen har dömts till 16 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer domen mot den man som i tingsrätten dömdes för mordet på en 89-årig kvinna i ett soprum i Norsjö

2018-06-11

 Liksom Skellefteå tingsrätt anser hovrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att det var den åtalade 21-åringen som dödade den 89-åriga kvinnan i soprummet den 14 oktober 2017. Mannen döms även av hovrätten till 14 års fängelse och hovrätten fastställer tingsrättens domslut också i fråga om skadestånd och utvisning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-06-11

 Mark som upplåtits av en kommun till en båtklubb för uppläggning av fritidsbåtar har ansetts upplåten för parkering av transportmedel i den mening som avses i mervärdesskattelagstiftningen, trots att marken inte varit särskilt anpassad för sådan parkering. Upplåtelsen av marken är därmed mervärdesskattepliktig. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2018-06-11

 Fråga om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att neka familjeåterförening för föräldrar till ett barn som är alternativt skyddsbehövande