Huvudförhandling gällande åtal som har väckts mot fotbollsspelare avseende våldtäkt m.m.

2022-11-04

Åtalet och huvudförhandlingen

Mannen häktades den 6 oktober 2022 såsom på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt tidigare under oktober i Stockholm.

Åklagaren har den 28 oktober 2022 väckt åtal mot mannen för våldtäkt, kränkande fotografering och ringa narkotikabrott. Huvudförhandlingen kommer att äga rum den 9–10 november 2022.

Övrigt

Huvudförhandlingen kommer sannolikt till övervägande del ske bakom stängda dörrar. Det innebär att allmänheten inte har möjlighet att närvara vid förhandlingen.

För den del av huvudförhandlingen som är offentlig finns det ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som har föranmält sig. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker via e-post till tingsnotarien Therese Isaksson eller telefon senast måndagen den 7 november 2022, se kontaktinformationen.

Utöver reserverade platser för media finns ett begränsat antal åhörarplatser i salen. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade. Åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling kommer att få använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

För beställningar av handlingar hänvisas till Stockholms tingsrätt avdelning 4, se kontaktinformationen. Beställningar kan med fördel göras per e-post.

Ordförande i målet är rådmannen Henrik Fieber.