Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Extra förhandlingsdag i det s.k. Casinomålet

2019-09-06

 Åklagarna har kompletterat förundersökningen i målet. Åklagarna kommer med anledning av detta att måndagen den 9 september kl. 09.00, hålla kompletterande sakframställan. Därefter kommer förhör med huvudmannen att hållas. Förhandlingen denna dag kommer att hållas i Stockholms tingsrätts säkerhetssal. Förhandlingen kommer sedan att fortsätta i Uppsala tingsrätt den 10 september enligt tidigare...

Share Öppna i ny flik

Uppskjuten dom

2019-09-05

 Dom i mål nr B 2907-18 beträffande åtal för mord på Galléengatan i Eskilstuna den 15 oktober 2018 skjuts upp.

Share Öppna i ny flik

En innehavares egen arbetsinsats ska beaktas vid värdering av en enskild firma enligt avkastningsvärdemetoden

2019-09-05

 En kvinna drev restaurangrörelse i en pizzeria. Hon sades upp från den lokal där rörelsen drevs vilket ledde till att pizzerian fick läggas ned. Hon krävde då ersättning för rörelsens värde. Hyresvärden menade att hennes egen arbetsinsats skulle beaktas vid beräkningen och ville därför inte betala mer än lagens minimiersättning.

Share Öppna i ny flik

Känd artist döms för grovt rattfylleri

2019-09-05

 Ystads tingsrätt har idag dömt en känd artist för grovt rattfylleri, begånget den 2 april 2019 i Österkrok, Simrishamns kommun.

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts vid Falu tingsrätt i två mål gällande bland annat mord

2019-09-04

 Åtal har väckts vid Falu tingsrätt i två mål gällande bland annat mord. Huvudförhandlingen i det ena målet börjar idag och i det andra på fredag.

Share Öppna i ny flik

Rättegången om mord i Märsta behöver tas om på grund av feltolkning

2019-09-03

 Hovrätten har på grund av allvarliga brister i tolkningen skickat tillbaka ett mål till tingsrätten för ny prövning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om morden i Vivalla sommaren 2018

2019-09-03

 Göta hovrätt fastställer tingsrättens dom för fyra av de män som vid Örebro tingsrätt åtalades för mord för händelserna i Vivalla den 3 juli 2018. Detta innebär att en av dem frikänns från ansvar, medan två av dem döms för mord till 15 år och 10 månaders fängelse respektive 13 år och 10 månaders fängelse. Den fjärde mannen döms för synnerligen grov misshandel till 5 år och 10 månaders fängelse.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten frikänner man som åtalats för medhjälp till synnerligen grov misshandel

2019-09-02

 Sedan två unga män tidigare dömts av hovrätten för synnerligen grov misshandel i Kalix i maj 2018 meddelar hovrätten i dag dom mot den man som stått åtalad för medhjälp till brottsligheten. Hovrätten har kommit till samma slutsats som tingsrätten och frikänner mannen.

Share Öppna i ny flik

I dag tillträder Cecilia Renfors som justitieråd i Högsta domstolen

2019-09-02

 ?Cecilia Renfors har sedan 2013 tjänstgjort som justitieombudsman (JO). Dessförinnan har hon varit rättssakkunnig och sedermera kansliråd vid Justitiedepartementets processrättsenhet, departementsråd och biträdande enhetschef vid Justitiedepartementets enhet för processrätt och domstolsfrågor, direktör och myndighetschef vid Granskningsnämnden för radio och tv samt hovrättslagman i Svea hovrätt...

Share Öppna i ny flik

39-årig man döms för hets mot folkgrupp efter tal i Helsingborg

2019-09-02

 Helsingborgs tingsrätt har i dag dömt en 39-årig man för hets mot folkgrupp. Mannen, som är imam, har uttalat sig nedsättande mot judar i ett tal under en demonstration på Gustav Adolfs torg i Helsingborg i juli 2017.