Prövningstillstånd meddelat i mål om skattetillägg m.m

2019-09-06

Fråga om underlaget för skattetillägg ska beräknas med beaktande av den ingående skatten (Mål nr 774-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 593-18).