Dom i mål om morden i Vivalla sommaren 2018

2019-09-03

Den 3 juli 2018 körde två unga män in i Vivalla på moped. Mellan dem och en tredje man utbröt därefter en skottväxling. Den tredje mannen flydde från platsen, men blev upphunnen och ihjälskjuten. En av männen på mopeden blev så allvarligt misshandlad av flera andra personer att han avled kort därefter.

Tingsrätten frikände den man som hade åtalats för dödsskjutningen. Även hovrätten har nu kommit till slutsatsen att det inte är bevisat att det var den åtalade mannen som sköt och faställer därför tingsrättens dom.

Tre av de män som tingsrätten dömde för inblandning i dödsmisshandeln överklagade tingsrättens dom. Hovrätten gör även i denna del samma bedömning som tingsrätten. Två män dömds för mord, medan den tredje döms för synnerligen grov misshandel. Hovrätten dömer de tre männen till samma påföljder som tingsrätten bestämde.??

Senast ändrad: 2019-09-03