Även hovrätten frikänner man som åtalats för medhjälp till synnerligen grov misshandel

2019-09-02

I september 2018 dömde Haparanda tingsrätt två unga män från Norrbotten för försök till mord och frikände den nu aktuelle mannen från åtalet för medhjälp till brottsligheten. Sedan alla parter överklagat domen ändrade hovrätten tingsrättens dom på så sätt att de yngre männen i stället dömdes för synnerligen grov misshandel. Hovrätten har nu prövat åklagarens begäran att den tredje mannen ska dömas för medhjälp till synnerligen grov misshandel.

Enligt åklagaren har mannen, som vistats på de platser där misshandeln utförts, varit medveten om vad som pågått och hjälpt till genom att bland annat vakta målsäganden. Mannen har bekräftat att han tidvis befunnit sig på de aktuella platserna men förnekat all kännedom om den misshandel som ägt rum. Hovrätten konstaterar att målsäganden utsatts för en mycket allvarlig misshandel men anser i likhet med tingsrätten att det inte är ställt utom rimligt tvivel att mannen känt till vad som hänt eller agerat som åklagaren påstått.

– Även om mannen vid vissa tider vistats i anslutning till platser där de andras misshandel utförts så går det inte att med säkerhet säga att han också varit införstådd med vad som hänt eller att han på något annat sätt hjälpt till. Åklagarens bevisning har inte varit tillräcklig för att nå upp till de höga beviskrav som gäller i brottmål, säger hovrättsrådet Olof Hellström.

Hovrätten avslår också målsägandens skadeståndsanspråk. Genom tingsrättens dom dömdes mannen för mindre allvarliga brott till ett kortare fängelsestraff.

Hovrätten är enig i sin dom.

Senast ändrad: 2019-09-02