Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2017-12-04

 Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till frågan om ett fartyg som har befunnit sig inom oceanfartsområdet kan anses ha gått i oceanfart trots att det inte har angjort någon hamn där.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2017-12-04

 Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till frågorna om hur det vid tillämpning av oceanfartsregeln ska avgöras om ett fartyg ska anses huvudsakligen ha gått i oceanfart samt vad som utgör ett EES-handelsfartyg enligt bestämmelserna om sjöinkomst.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tillsyn enligt personuppgiftslagen

2017-12-04

 Landsting får inte ge ett ombud till en patient direktåtkomst till patientens journal.

Share Öppna i ny flik

Åtal för mutor i musikbranschen ogillas

2017-12-04

 Stockholms tingsrätt har i dag ogillat åtal om mutor i musikbranschen.

Share Öppna i ny flik

Lexbase kommenterar felaktigheter i TTs nyhetsrapportering

2017-12-04

  I samband med att regeringen föreslår förändringar i Tryckfrihetsförordningen respektive Yttrandefrihetsgrundlagen, rapporterar media, bl.a. Nyhetsbyrån TT, att förändringarna innebär ett förbud för sajter som Lexbase. Det är emellertid inte en korrekt beskrivning av innebörden i förslaget. Lexbase kommer att kunna fortsätta att publicera domar online. Däremot innebär förslaget att allmänheten, d.v.s. gemene man, förbjuds att använda sajter som Lexbase. Rätten att på ett lätt sätt via Lexbase ta del av dessa offentliga handlingar kommer, om förslaget antas, förbehållas s.k. professionella akt...

Share Öppna i ny flik

Dom i misshandelsmålet mot Kent Ekeroth

2017-12-01

 Svea hovrätt har idag ogillat åtalet för misshandel mot Kent Ekeroth. Hovrätten har gjort en annan bevisvärdering än den tingsrätten har gjort. Hovrätten anser, i motsats till tingsrätten, att åklagaren inte har motbevisat Kent Ekeroths invändning om nödvärn.

Share Öppna i ny flik

Dom i målet om skottlossningen i Brickebacken

2017-12-01

 Örebro tingsrätt har i dag dömt den man som stått åtalad för att ha för-sökt döda sin tidigare hustru genom att med en pistol avlossa sex skott mot henne. Den åtalade mannen döms för försök till mord.

Share Öppna i ny flik

Nytt beträffande dubbelmordet i Hallonbergen

2017-12-01

 Tingsrätten har i dag beslutat att en 17-årig man som åtalats för mordet på ett par i Hallonbergen inte längre ska vara häktad i målet.

Share Öppna i ny flik

Mohammed Rashid Mohammed döms för försök till mord vid Brickebacken

2017-12-01

 Örebro tingsrätt har i dag dömt Mohammed Rashid Mohammed som stått åtalad för att ha försökt döda sin tidigare hustru genom att med en pistol avlossa sex skott mot henne. Den åtalade Mohammed Rashid Mohammed döms för försök till mord.Tingsrätten gör den bedömningen att bevisningen som åklagaren lagt fram vid rättegången är tillräckligt robust för en fällande dom.

Share Öppna i ny flik

En amnesti för explosiva varor

2017-12-01

 Det här är första gången det genomförs en amnesti för explosiva varor i Sverige. Förslaget innebär att den som hanterar en explosiv vara utan att ha rätt till det ska inte dömas till ansvar för detta om man kontaktar Polismyndigheten och lämnar uppgifterna som behövs för att myndigheten ska kunna omhänderta den explosiva varan. För att få ta del av ansvarsfriheten kan man även ibland behöva följa polisens instruktioner så de ska kunna ta omhand till exempel handgranaten.