Lexbase kommenterar felaktigheter i TTs nyhetsrapportering

2017-12-04

I samband med att regeringen föreslår förändringar i Tryckfrihetsförordningen respektive Yttrandefrihetsgrundlagen, rapporterar media, bl.a. Nyhetsbyrån TT, att förändringarna innebär ett förbud för sajter som Lexbase. Det är emellertid inte en korrekt beskrivning av innebörden i förslaget. Lexbase kommer att kunna fortsätta att publicera domar online. Däremot innebär förslaget att allmänheten, d.v.s. gemene man, förbjuds att använda sajter som Lexbase. Rätten att på ett lätt sätt via Lexbase ta del av dessa offentliga handlingar kommer, om förslaget antas, förbehållas s.k. professionella aktörer, t.ex. jurister, journalister och olika bolag.

Ändrade mediegrundlagar
ID-nummer: SOU 2016:58