Åtal för mutor i musikbranschen ogillas

2017-12-04

Stockholms tingsrätt har i dag ogillat åtal om mutor i musikbranschen.

Tingsrätten ogillar åtalen både mot företrädarna Jonas Burman, Alfons Aydemir Karabuda,
Ann Larsson, Marin Q Larsson, Benny Marcel, Marika Romanus och  Stina Westerberg samt för Föreningen Svenska Tonsättare och Sveriges Kompositörer och textförfattare som organiserat och bjudit på julmiddagar och vårfester och mot de myndighetsföreträdare som varit med på dessa tillställningar.

Myndigheternas närvaro har varit berättigad även om det kan hävdas att det varit dyra och fashionabla tillställningar. Detta mot bakgrund av de krav staten ställer på myndigheterna att följa det som händer på musikområdet och på att samverka med dem som kan främja musiklivet. I varje fall har det funnits grundad anledning för de åtalade och deras myndigheter att på det sättet tolka myndigheternas instruktioner och det som skrivits i propositioner om kulturpolitikens mål och inriktning.

Tingsrätten har tagit hänsyn till att tillställningarna varit branschträffar med stor och bred närvaro och att det förekommit prisutdelningar. Det har också varit av betydelse att tillställningarna bevakats av media och varit återkommande under många år.

Mål Stockholms tingsrätt B 12471-15