Dom i mål om tillsyn enligt personuppgiftslagen

2017-12-04

Landsting får inte ge ett ombud till en patient direktåtkomst till patientens journal.

Landstinget i Uppsala län låter patienter läsa sina egna patientjournaler genom direktåtkomst via en digital tjänst på internet, Journalen. För att använda tjänsten krävs att patienten loggar in med e-legitimation. Patienten kan välja att dela sin journal med någon annan, ett s.k. ombud, som då kan läsa journalen efter att ha loggat in med en egen e-legitimation. Datainspektionen ansåg att ombudsfunktionen i Journalen inte var tillåten och krävde att landstinget skulle upphöra med att ge ombuden direktåtkomst.
Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i domen att patientdatalagens reglering bara ger stöd för att patienten själv får ges direktåtkomst till patientjournalen. Datainspektionen hade alltså rätt att kräva att landstinget skulle ta bort ombudsfunktionen i Journalen.

 

Mål nr 3716-16