Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillsyn enligt stiftelselagen

2019-12-13

 Fråga om länsstyrelsens behörighet att inom ramen för sin tillsynsverksamhet meddela respektive återkalla s.k. förhandsbesked. (Mål nr 2636-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 9523-18).

Share Öppna i ny flik

Bevisbördans placering när det finns ett skriftligt fordringsbevis

2019-12-13

 Ett avtal om avslutande av en entreprenad innehöll endast en ensidig betalningsförpliktelse för ena avtalsparten. Skuldebrevslagens bestämmelser var därför tillämpliga. Frågan i Högsta domstolen var om avtalet påverkade bevisbördans placering.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-12-12

 Förutsättningar för att få ny prövning av frågan om uppehållstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten upphäver Kriminalvårdens strafftidsbeslut

2019-12-12

 Kammarrätten har kommit fram till att Kriminalvården inte kan sammanlägga flera fängelsestraff till en sammanlagd strafftid på mer än 18 år. Kammarrätten upphäver därför Kriminalvårdens beslut.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ändring av stiftelses stadgar

2019-12-12

 Fråga om ett generellt utformat ändringsförbehåll i stadgarna för en s.k. äldre stiftelse är ogiltigt i sin helhet.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2019-12-11

 Regeringen har den 11 december utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2019-12-11

 Dom i mål om rättsprövning.

Share Öppna i ny flik

Ändrad tid för huvudförhandling i mål angående två mord i Sätra

2019-12-11

 Huvudförhandlingen i målet var tidigare planerad att pågå under fem dagar med sista dag den 12 december 2019.

Share Öppna i ny flik

Domen i det s.k. taximålet

2019-12-11

 Domen i det s.k. taximålet kommer imorgon, den 12 dec klockan 11.00. Inte idag som det pratas om i media.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skottlossning i Brandbergen i januari 2018 och på O’Learys i Haninge i december 2017

2019-12-11

 En person döms för försök till mord efter skottlossning i Brandbergen den 3 januari 2018. Han döms till sju års fängelse och utvisning utan begränsning i tiden. Den andra person som åtalats för samma brott frikänns. Även den person som åtalats för skyddande av brottsling i samband med skjutningen frikänns i den delen.