Färre inställda förhandlingar i Haparanda

2019-12-13

Att behöva ställa in en förhandling innebär stora kostnader för domstolen men det medför också påfrestningar för målsägande, tilltalade, vittnen och andra aktörer. Det finns också en risk att det påverkar förtroendet för domstolen i negativ riktning.

En domstol som arbetat strategiskt och målmedvetet med att minska antalet inställda huvudförhandlingar på grund av bristande delgivning är Haparanda tingsrätt. 2018 ställdes 9,8 procent av brottmålsförhandlingarna vid tingsrätten in för att delgivningen hade misslyckats, i år är motsvarande siffra 4,3 procent. Agneta Karlsson är lagman på Haparanda tingsrätt och hon beskriver tre framgångsfaktorer som har varit avgörande i deras arbete att minska antalet inställda förhandlingar:1. Arbetet med att få målet delgivet börjar tidigare.2. Vi lägger mycket tid på att hitta personerna som ska delges. Tidigare skickade vi ett brev och därefter en påminnelse. Nu bedriver vi ett mer aktivt arbete för att hitta andra kontaktvägar. 3. Domstolshandläggarna har fått ett helhetsansvar för sina egna mål. Då blir det ännu viktigare att få målet delgivet för att få det avgjort. Annars kommer målet tillbaka till handläggaren och arbetet börjar om.

Också när det gäller samtliga tingsrätter sker en positiv utveckling. I år har 4,8 procent av alla planerade huvudförhandlingar ställts in på grund av bristande delgivning jämfört med 5,2 procent 2018.