Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tre personer åtalas för grovt narkotikabrott i Lidhult

2017-10-06

 Åklagare har i dag den 6 oktober väckt åtal mot Emil Wallberg samt Rikard Lundgren för grovt narkotikabrott, grovt dopningsbrott och brott mot läkemedelslagen. En tredje person Toni Dahl åtalas för medhjälp till grovt dopningsbrott.

Share Öppna i ny flik

Projektet på Billingens fritidsområde kan fortsätta

2017-10-06

 Kammarrätten i Jönköping avslår överklagandena när det gäller laglighetsprövningen av Skövde kommunfullmäktiges beslut den 16 maj 2016 och den 27 februari 2017 om bl.a. köp av aktier från Host Billingehus i Skövde AB och investeringar i Billingens fritidsområde. Kammarrättens dom betyder att kommunens beslut står fast.

Share Öppna i ny flik

Polisen kommentar om myndighetens IT-säkerhet

2017-10-06

 Kommentar med anledning av medieuppgifter om Polismyndighetens informations- och IT-säkerhet.

Share Öppna i ny flik

HD bedömer om bostadsfastigheter på landet kan tillföras skogsmark för uttag av ved

2017-10-06

 Högsta domstolen har avgjort en avstyckningstvist som rörde förutsättningarna för att tillföra skogsmark till en bostadsfastighet på landsbygden när skogsmarken är intressant för det aktiva skogsbruket samt om en sådan fastighet kan bestå av flera skiften.

Share Öppna i ny flik

Beslut i ärenden om tilläggsskydd för läkemedel

2017-10-04

 Patent- och marknadsöverdomstolen har meddelat beslut i åtta ärenden som gäller frågan om patenthavare har rätt att få omprövning av vissa beslut meddelade av PRV trots att tiden för att överklaga besluten gått ut.

Share Öppna i ny flik

106-åriga Bibikhal Uzbekis får tidsbegränsat uppehållstillstånd

2017-10-04

 Migrationsdomstolen har idag ändrat Migrationsverkets beslut och gett en 106-åriga kvinnan Bibikhal Uzbekis tidsbegränsat uppehållstillstånd i 13 månader. Anledningen till att tillståndet begränsats i tid är att kvinnan omfattas av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som gäller under perioden 20 juli 2016 – 19 juli 2019.

Share Öppna i ny flik

Taxichaufförer som kört för UberPop får behålla taxilegitimation

2017-10-04

 e två förarna med giltiga taxiförarlegitimationer ingick avtal med ett företag som förmedlade körningar genom UberPop och tog emot betalande passagerare genom tjänsten. Förarna dömdes till dagsböter i allmän domstol och på grund av detta återkallade Transportstyrelsen förarnas taxiförarlegitimationer. Kammarrätten i Stockholm anser dock att det räcker med att varna taxiförarna.

Share Öppna i ny flik

HD har tagit ställning till om en tilltalad var ansvarig för bokföringsbrott såsom faktisk företrädare för ett delägt fåmansbolag

2017-10-04

 Seyed Hossein Hosseini Rad som är hälftendelägare, tillika styrelsesuppleant i fåmansaktiebolaget N.M.A. Trading AB har inte ansetts utöva ett bestämmande inflytande i bolaget. Det var den andre delägaren Mahmoud Nikavar som ombesörjde bokföringen och utgjorde styrelsen i bolaget. Åtalet om bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll har ogillats.

Share Öppna i ny flik

Amfetaminpåverkad man döms för dödsolyckan utanför Fliseryd

2017-10-03

 Även Göta hovrätt dömer den Tommy Lundh som vållade olyckan i närheten av Fliseryd i juni 2017 för bl.a. grovt vållande till annans död i två fall och grovt vållande till kroppsskada.

Share Öppna i ny flik

30-åriga Lanko Aziz åtalas för dubbelmord i Kista

2017-10-03

 30-åriga Lanko Aziz som är häktad misstänkt för dubbelmordet på Merhawi Aregai samt Yonathan Hector Väänänen i Kista norr om Stockholm har åtalats vid Solna tingsrätt. Lanko Aziz är även åtalad misstänkt för försök till grov utpressning..