Amfetaminpåverkad man döms för dödsolyckan utanför Fliseryd

2017-10-03

Även Göta hovrätt dömer den Tommy Lundh som vållade olyckan i närheten av Fliseryd i juni 2017 för bl.a. grovt vållande till annans död i två fall och grovt vållande till kroppsskada.

Den 27 juni 2017 skedde en kraftig kollision mellan två bilar på Länsväg 646 i närheten av Fliseryd, Mönsterås kommun. Tommy Lundh som var påverkad av amfetamin och som saknade körkort körde i hög hastighet in i en bil med släpvagn. I den påkörda bilen färdades tre personer. Två av dem avled och en skadades allvarligt.

Kalmar tingsrätt dömde Tommy Lundh och ansåg att brottsligheten hade ett straffvärde om fängelse i fyra år och sex månader. Straffets längd bestämdes dock till fem år eftersom mannen tidigare dömts för likartad brottslighet.

Hovrätten gör nu samma bedömning som tingsrätten och dömer Tommy Lundh för bl.a. grovt vållande till annans död i två fall och grovt vållande till kroppsskada. Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att brottsligheten bör leda till ett fängelsestraff om fyra år och sex månader. Enligt hovrätten är dock Tommy Lundh tidigare brottslighet inte sådan att straffet av den anledningen ska skärpas.

Hovrätten bestämmer därför straffet till fyra och ett halvt års fängelse. Tommy Lundh ska också betala skadestånd till brottsoffren på det sätt som tingsrätten har bestämt.