Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse på skola ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning

2019-05-31

 Tingsrätten har idag beslutat att den 21-årige man som åtalats för bl.a. två explosioner på en skola i Hässleholm ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning och att han ska vara fortsatt häktad.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-05-31

 När Migrationsverket har upphävt en Schengenvisering och Polismyndigheten har fattat ett beslut om avvisning ska ett överklagande av avvisningsbeslutet prövas av Migrationsverket som första instans.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2019-05-31

 Försäkringskassans ställningstagande att inte längre betala ut assistansersättning direkt till en viss assistansanordnare utgör inte ett överklagbart beslut.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ersättning för vårdkostnader

2019-05-31

 Fråga om vilken betydelse det fria vårdvalet har för rätten till ersättning för kostnader för vård i ett annat land inom EES-området.

Share Öppna i ny flik

Tidpunkt för beslut i det s.k. Högskoleprovsmålet

2019-05-29

 Domen i det s.k. Högskoleprovsmålet (Norrköpings tingsrätts mål B 1296-18) har överklagats av flera av de tilltalade som dömdes av tingsrätten. Även åklagaren har överklagat domen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2019-05-29

 Fråga om en försäkrad i ett visst fall har rätt att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) efter det att hon avbrutit sina studier en kortare tid före beräknad förlossning (Mål nr 1961-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 843-18).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2019-05-29

 Fråga om en försäkrad, som varit tjänstledig från sitt arbete för studier, i visst fall har rätt att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) efter det att hon avbrutit sina studier en kortare tid före beräknad förlossning (Mål nr 1962-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 126-18).

Share Öppna i ny flik

Kammarkollegiets IT-upphandlingar ska göras om

2019-05-28

 Förvaltningsrätten har idag beslutat att två av Kammarkollegiets upphandlingar avseende ramavtal för konsulttjänster inom IT-området ska göras om då upphandlingsunderlaget utformats i strid med likabehandlingsprincipen.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsplan beträffande mordmål i Enskededalen

2019-05-28

 Huvudförhandlingen i målet beträffande mord den 16 december 2018 i Enskededalen. kommer att inledas den 3 juni 2019 kl. 09.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om efterlevandeförmån

2019-05-28

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att en skada till följd av en olyckshändelse som inträffat i samband med intag av mat på arbetsplatsen under ett måltidsuppehåll har sådant samband med arbetet att det är fråga om en arbetsskada.