Kammarkollegiets IT-upphandlingar ska göras om

2019-05-28

Ett flertal företag har ansökt om överprövning av Kammarkollegiets upphandlingar av IT-tjänster och begärt att upphandlingarna ska rättas eller göras om. Ansökningarna omfattar sammantaget anbudsområdena 2–7 i vardera av Kammarkollegiets upphandlingar av IT-konsulttjänster, region Östra (23.3.7069-17) och region Norra (23.3.7068-17).

Flera av sökandena har bl.a. invänt mot hur utvärderingen av anbudspris har utformats.

Förvaltningsrätten har i en gemensam dom idag funnit att den utvärderingsmodell som tillämpats i upphandlingarna står i strid med upphandlingslagstiftningen. Modellen har inneburit att anbudspriser understigande vissa förutbestämda nivåer inte genererat något ytterligare mervärde i urvalsprocessen. Anbudsgivarna har därigenom varit förhindrade att utmärka sig genom att erbjuda mer förmånliga priser än sina konkurrenter. Utvärderingsmodellen hindrar att objektivt sett mer ekonomiskt fördelaktiga anbud premieras i tilldelningen utan att det finns sakliga skäl för detta.

 

-Upphandlingsunderlaget har alltså utformats i strid med likabehandlingsprincipen och förvaltningsrätten har på den grunden beslutat att upphandlingarna ska göras om i dessa delar, säger rådmannen David Wahren.

Sökandenas övriga invändningar som bl.a. har att göra med hur vissa certifikat ska poängsättas vid utvärderingen har därför inte prövats av förvaltningsrätten.

 

Senast ändrad: 2019-05-28