Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Aktuella referat från HFD

2018-03-16

 Årets sex första referat

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om brott mot griftefrid

2018-03-16

 Attunda tingsrätt har i dag meddelat dom i målet där en man och en kvinna åtalats för att ha gjutit in en död kvinnas kropp i ett betongblock, som påträffats i en träddunge i Upplands Väsby. Nu döms mannen bl.a. för brott mot griftefrid till fängelse ett år och sex månader och kvinnan bl.a. för medhjälp till brottet till fängelse ett år och två månader.

Share Öppna i ny flik

En flygpassagerare som drabbats av en försening måste reklamera inom skälig tid för att ha rätt till ersättning

2018-03-15

 Fyra passagerare reste i augusti 2013 med Turkish Airlines reguljärflyg från Göteborg till Antalya i Turkiet. Flyget anlände mer än tre timmar för sent. Enligt EU:s flygpassagerarförordning hade de därför rätt till ersättning med 400 euro var. Passagerarna krävde ersättning drygt två år och tre månader efter flygningen. Högsta domstolens dom innebär att rätten till ersättning faller bort om en...

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-03-15

 Regeringen har 2018-03-15

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om upphandlingsskadeavgift

2018-03-15

 Fråga om det vid bedömningen av upphandlingsskadeavgiftens storlek är rätt att beakta att en annan kommunal nämnd i samma kommun tidigare har gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling (Mål nr 122-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 306-17).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om graviditetspenning

2018-03-15

 Fråga om tillämpning av rätt till partiell graviditetspenning (Mål nr 7478-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1129-17).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål gällande vållande till annans död

2018-03-14

 I det uppmärksammade målet där en 3-åring avlidit efter att ha fått i sig karfentanil döms flickans pappa för vållande till annans död till fängelse 1,5 år. Flickans farbror, som också var åtalad, frikänns för detta men döms för grovt narkotikabrott till fängelse 3 år.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-03-14

 Rättsprövning i fråga om utvidgat strandskydd för Östra Göinge kommun. Intresseavvägning mellan allmänna intressen och den enskildes intresse av att kunna bebygga sina fastigheter vid sjön Tydingen. Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att regeringens beslut ska stå fast.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen kommenterar SVT:s Domstolen

2018-03-13

 I veckans blogginlägg skriver rådmännen Daniel Eriksson och Marcus Isgren om senaste avsnittet av SVT:s serie Domstolen.

Share Öppna i ny flik

Regeringen anser att böter ska skickas digitalt

2018-03-13

 Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag som ska göra det möjligt med digital hantering av böter och strafförelägganden. Regeringens ambition är att polisen därigenom får mer tid till att förebygga och bekämpa brott. I framtiden ska man till exempel kunna signera fortkörningsböter med en digital funktion.