Dom i mål om brott mot griftefrid

2018-03-16

Målet har varit ett indiciemål. De båda åtalade har dagarna efter det att kvinnan försvann köpt stora mängder cement. Ett flertal föremål som hittats hos dem har kunnat kopplas till den betong där kvinnan hittats ingjuten. Enligt tingsrätten har de inte lämnat några rimliga förklaringar till något av detta. Vittnen har även berättat om de åtalades handlingar i anslutning till att kvinnan försvann och senare påträffades.

Sammantaget har tingsrätten funnit att det är bevisat att den åtalade mannen varit direkt inblandad i hanteringen av den döda kroppen. Tingsrätten har även funnit bevisat att kvinnan i vart fall hjälpt mannen genom att bl.a. köpa cement och ge råd.  

Mannen döms även för olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabrott och ringa vapenbrott och kvinnan för ringa vapenbrott.

 - Griftefridsbrottets art och höga straffvärde har gjort att vi ansett det utetslutet att döma till annan påföljd än fängelse, säger rådmannen Rikard Backelin.

Sex anhöriga till den döda kvinnan begärde i målet skadestånd från de åtalade för personligt lidande. Tingsrätten har dock kommit fram till att de anhöriga – i brist på bevisning – inte visat att de har rätt till något skadestånd.      

Tingsrättens dom kan överklagas till Svea hovrätt och det ska i så fall ske senast den 6 april 2018.

Senast ändrad: 2018-03-16