En flygpassagerare som drabbats av en försening måste reklamera inom skälig tid för att ha rätt till ersättning

2018-03-15

?Flygbolaget ansåg att passagerarnas rätt till ersättning hade fallit bort, eftersom de hade meddelat flygbolaget sina krav för sent. Enligt passagerarna hade de ingen skyldighet att framställa kraven inom viss tid.

 

Högsta domstolen slår i domen fast att det i svensk kontraktsrätt finns en allmän princip om skyldighet att reklamera. Den som vill göra gällande krav på ersättning vid en försening måste reklamera, annars förlorar han eller hon rätten att bl.a. kräva skadestånd eller liknande ersättning. Detta gäller enligt Högsta domstolen också på det transporträttsliga området och då även för transporter som regleras av EU:s flygpassagerarförordning. På samma sätt som vid vissa andra transporter och konsumenttjänster ska en reklamation inom två månader från ankomsten alltid anses lämnad i rätt tid.

 

I det aktuella fallet hade reklamation skett först efter drygt två år och tre månader. Rätten till ersättning enligt förordningen hade därför fallit bort.

Bifogade filer: T 2659-17 Senast ändrad: 2018-03-15