Dom i mål om rättsprövning

2018-03-14

Rättsprövning i fråga om utvidgat strandskydd för Östra Göinge kommun. Intresseavvägning mellan allmänna intressen och den enskildes intresse av att kunna bebygga sina fastigheter vid sjön Tydingen. Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att regeringens beslut ska stå fast.

Bifogade filer: Mål nr 1920-17 Senast ändrad: 2018-03-14