Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hovrätten har i dag meddelat dom i Arbogamålet

2018-02-27

 Hovrätten dömer en 43-årig kvinna för att tillsammans med sin tidigare pojkvän ha gjort sig skyldig till mord och mordförsök på kvinnans föräldrar i augusti 2016. Kvinnan döms till livstids fängelse. Kvinnan frikänns däremot från åtalet för att ha anstiftat mord på sin make i augusti 2015. Kvinnans tidigare pojkvän får sitt fängelsestraff på 14 år fastställt. Han ska därefter utvisas.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-02-27

 En s.k. hemkatalog i en tjänstedator har inte ansetts utgöra en allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Nytt blogginlägg kommenterar SVT:s Domstolen

2018-02-27

 I dag kommenterar Domarbloggen säsongens första avsnitt av SVT:s program Domstolen som sändes i torsdags.

Share Öppna i ny flik

Livstidsstraff omvandlat.

2018-02-26

 Örebro tingsrätt har idag beslutat att omvandla Tobias Jardebergs straff om fängelse på livstid till ett tidsbestämt fängelsestraff om 30 år.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-02-23

 Rättsprövning i fråga om utvidgat strandskydd för Upplands Väsby kommun.

Share Öppna i ny flik

Västlänken P 11082-17

2018-02-23

 Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat beslut att inte ge prövningstillstånd i målet angående detaljplaner för järnvägstunneln i projektet Västlänken. Det innebär att detaljplanerna ligger fast. Mark- och miljööverdomstolens beslut kan inte överklagas.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-02-23

 Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till vad som gäller när allmänna handlingar i ett bolags verksamhet endast kan sökas fram genom handlingar i den del av bolagets verksamhet som inte är offentlig.

Share Öppna i ny flik

Västlänken P 11082-17

2018-02-23

 Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat beslut att inte ge prövningstillstånd i målet angående detaljplaner för järnvägstunneln i projektet Västlänken. Det innebär att detaljplanerna ligger fast. Mark- och miljööverdomstolens beslut kan inte överklagas.

Share Öppna i ny flik

Svenska Handbollslandslaget vinner i kammarrätten

2018-02-22

 Kammarrätten i Stockholm har ändrat förvaltningsrättens dom i ett skattemål och bifallit Svenska Handbollslandslaget AB:s överklagande.

Share Öppna i ny flik

Inget prövningstillstånd i mål om licensjakt efter varg 2018

2018-02-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har i dag, den 22 februari 2018, beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål om licensjakt efter varg under tiden 2 januari 2018 till och med 15 februari 2018 i Dalarnas län, Gävleborgs län, Värmlands län, Västmanlands län och Örebro län. Det innebär att domstolen inte kommer att ta upp målen till prövning.