Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer tidigare riksdagsledamot för grov förskingring

2018-03-01

 Även hovrätten dömer tidigare riksdagsledamot för grov förskingring

Share Öppna i ny flik

Följ Växjö tingsrätt på Facebook

2018-02-28

 Fr.o.m. 1 mars 2018 kommer allmänheten att kunna följa och kontakta Växjö tingsrätt på Facebook.

Share Öppna i ny flik

Ökad måltillströmning till domstolarna

2018-02-28

 Under de senaste två åren har antalet inkomna mål till Sveriges Domstolar ökat kraftigt. För migrationsdomstolarna är måltillströmningen fortsatt exceptionellt hög till följd av flyktingkrisen 2015, men målökningen är tydlig inom samtliga domstolsslag. För att ge domstolarna förutsättningar att avgöra fler mål yrkar därför Domstolsverket på en ökning av anslagen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt och kupongskatt

2018-02-28

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ägaren till ett svenskt bolag som överför aktierna i bolaget till en trust även efter överföringen är skattskyldig för utdelningen till inkomstskatt när han bor i Sverige och till kupongskatt när han bor i annat land.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten har i dag meddelat dom i Arbogamålet

2018-02-27

 Hovrätten dömer en 43-årig kvinna för att tillsammans med sin tidigare pojkvän ha gjort sig skyldig till mord och mordförsök på kvinnans föräldrar i augusti 2016. Kvinnan döms till livstids fängelse. Kvinnan frikänns däremot från åtalet för att ha anstiftat mord på sin make i augusti 2015. Kvinnans tidigare pojkvän får sitt fängelsestraff på 14 år fastställt. Han ska därefter utvisas.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-02-27

 En s.k. hemkatalog i en tjänstedator har inte ansetts utgöra en allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Nytt blogginlägg kommenterar SVT:s Domstolen

2018-02-27

 I dag kommenterar Domarbloggen säsongens första avsnitt av SVT:s program Domstolen som sändes i torsdags.

Share Öppna i ny flik

Livstidsstraff omvandlat.

2018-02-26

 Örebro tingsrätt har idag beslutat att omvandla Tobias Jardebergs straff om fängelse på livstid till ett tidsbestämt fängelsestraff om 30 år.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-02-23

 Rättsprövning i fråga om utvidgat strandskydd för Upplands Väsby kommun.

Share Öppna i ny flik

Västlänken P 11082-17

2018-02-23

 Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat beslut att inte ge prövningstillstånd i målet angående detaljplaner för järnvägstunneln i projektet Västlänken. Det innebär att detaljplanerna ligger fast. Mark- och miljööverdomstolens beslut kan inte överklagas.