Nya domarutnämningar

2018-03-01

Rådmannen Daniel Haraldsson att vara chefsrådman i Växjö tingsrätt. Utnämnt rådmannen Leif Dylin att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Göteborg

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar