Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i det s.k. Huskvarnamålet

2019-04-01

 Som tidigare meddelats kommer dom i målet att meddelas den 5 april kl. 13.00. I samband med detta kommer Charlotta Riberdahl, Nils Karlberg och Cathérine Beckström Gustafsson, som är domare i målet, presentera domen och svara på frågor.

Share Öppna i ny flik

Malmö tingsrätt har idag dömt en man för våldtäkt.

2019-04-01

 Malmö tingsrätt har idag dömt en man för våldtäkt. Mannen döms till fängelse i 2 år 6 månader och utvisas från Sverige för en tid av tio år. Målsäganden får skadestånd.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten skärper straffet för mordförsök

2019-04-01

 Hovrätten har idag skärpt fängelsestraffet för den kvinna som i oktober 2018 högg sin sovande sambo i huvudet med ett yxliknande föremål.

Share Öppna i ny flik

Boka plats till de s.k. Östersundsmålet

2019-03-29

 Fr.o.m. den 11 april 2019 går det att boka plats till huvudförhandlingen i det stora och uppmärksammade målet avseende grov trolöshet mot huvudman m.m. Antalet platser är begränsat.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten återförvisar brottmål på grund av jäv

2019-03-29

 Hovrätten har i dag återförvisat ett brottmål till tingsrätten eftersom en nämndeman har varit jävig.

Share Öppna i ny flik

Fällande dom för grovt koppleri

2019-03-29

 Uppsala tingsrätt har idag dömt en kvinna för grovt koppleri till fängelse i två år och två månader. Samtidigt döms 12 män för köp av sexuell tjänst till dagsböter.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-03-29

 Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd p.g.a. praktiskt verkställighetshinder redan innan ett första beslut om utvisning har preskriberats bör tillämpas restriktivt. Det förutsätter att det redan vid prövningen av frågan om uppehållstillstånd bedöms vara mycket sannolikt att utlänningen inte kommer att kunna verkställas innan preskription inträder. Det måste då finnas utredning som visar de...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenning

2019-03-29

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om skada eller funktionsnedsättning till följd av en olycka är av sådant slag att det kan anses oskäligt att pröva den försäkrades arbetsförmåga mot förvärvsarbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Share Öppna i ny flik

Dom meddelas i mål om grus- och bergtäktsverksamhet

2019-03-29

 Mark- och miljödomstolen kommer den 2 april 2019 att meddela dom i mål om bl.a. grus- och bergtäktsverksamhet i Hörröd i Kristianstads kommun.

Share Öppna i ny flik

Praktisk information inför huvudförhandling i mål ang. grovt bedrägeri, grovt penningtvättsbrott m.m.

2019-03-28

 Uppsala tingsrätt har sedan 2017 handlagt ett stort brottmål som bl.a. rör misstankar om grova bedrägerier och grova penningtvättsbrott.