Hovrätten skärper straffet för mordförsök

2019-04-01

?Genom mordförsöket tillfogades sambon skador som var livshotande. Tingsrätten dömde kvinnan för bl.a. försök till mord och bestämde straffet till fängelse åtta år. Både åklagaren och kvinnan har överklagat domen till hovrätten. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att kvinnan ska dömas för försök till mord. Det har varit mycket nära att brottet kom till fullbordan. Straffet bör därför ligga närmare det straff som hade dömts ut för ett fullbordat brott. Hovrätten skärper straffet till fängelse i tio år.Hovrättsrådet Joakim Zetterstedt var en av domarna i målet.- Kvinnan har gjort allt vad som krävs för att brottet skulle komma till fullbordan. Det har varit fråga om livshotande skador. Vi gör därför en strängare bedömning än tingsrätten och skärper straffet.

Senast ändrad: 2019-03-29