Fällande dom för grovt koppleri

2019-03-29

?Kvinnan har drivit två massagesalonger, en i Uppsala och en i Järfälla, och tingsrätten har funnit att det på salongerna sålts sexuella tjänster i stor omfattning. Kvinnan har förnekat koppleri och anfört att hon varit tydlig med att det inte fick förekomma sexuella tjänster på salongerna. Tingsrätten har dock funnit att hon varit införstådd med verksamheten och möjliggjort den genom att upplåta plats, inventarier och förbrukningsmaterial för målsägandena. Hon har även tillgodogjort sig delar av målsägandens inkomster på så sätt att hon fått betalt för den massage som utförts i samband med de sexuella tjänsterna och inte ersatt massöserna för deras arbete.

Minimistraffet för grovt koppleri är fängelse två år och tingsrätten har bestämt påföljden till fängelse i två år och två månader.

I målet har 14 män åtalats för köp av sexuell tjänst. 12 personer har dömts till dagsböter för brottet medan två har frikänts.

 

Senast ändrad: 2019-03-29