Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-09-17

 Fråga om en myndighet kan avslå en begäran om utlämnande av allmänna handlingar med hänvisning till att handlingarna är i ett sådant skick att de skulle förstöras vid ett utlämnande. (Mål nr 3514-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4101-18).

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om kupongskatt

2018-09-14

 Förhandsbesked om kupongskatt.

Share Öppna i ny flik

Mordet i Huskvarna

2018-09-14

 Göta hovrätt har beslutat att misstänkt 16-åring ska vara häktad för mord i Huskvarna

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

2018-09-14

 Fråga om utgifter för åtgärder som innebär viss förbättring av en byggnad får dras av i sin helhet såsom utgifter för reparation och underhåll om åtgärderna motsvarar vad som följer av den allmänna tekniska utvecklingen av byggstandarden (Mål nr 2482-2485-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3934-3937-17).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-09-14

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om upphävande av strandskydd.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i det mål som i media benämns som "barnläkarmålet" inleds den 20 september

2018-09-14

 Den 20 september kl. 09.15 inleds huvudförhandlingen i det mål som i media kallas för "barnläkarmålet". Förhandlingen planeras att därefter pågå varje vecka fram till jul, tre dagar per vecka (måndag, tisdag, torsdag) samtliga dagar med början kl. 09.15.

Share Öppna i ny flik

Åtal i människohandelsmålet

2018-09-14

 Åklagarkammaren har i dag gett in en stämningsansökan till tingsrätten avseende bl.a. människohandel. Åklagarna gör gällande att tiggare i Växjö med omnejd utsatts för människohandel.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-09-13

 Regeringen har den 13 september 2018

Share Öppna i ny flik

Inbjudan till advokater att anmäla intresse för helgberedskap

2018-09-13

 Advokater i domkretsen inbjuds att anmäla intresse för helgberedskap

Share Öppna i ny flik

Misstänkt 16-åring släpps och ska inte längre vara häktad för mord i Huskvarna

2018-09-13

 Jönköpings tingsrätt har idag, den 13 september 2018, beslutat att den 16-åring som varit häktad sedan den 30 augusti 2018 inte längre ska vara häktad. I stället kommer han vara placerad på ett särskilt ungdomshem.