Dom gällande åtal för vållande till annans död, grovt brott

2023-05-23

I juli 2022 avled en man i samband med ett ingripande på tunnelbanestationen Rådmansgatan i Stockholm. Åklagaren har gjort gällande att två ordningsvakter genom grov oaktsamhet orsakade mannens död.

Tingsrätten har bedömt att det genom en film som återger stora delar av händelseförloppet och den obduktionsrapport som har åberopats är bevisat att mannen avled till följd av ordningsvakternas agerande vid ingripandet. Tingsrätten anser även att ordningsvakterna, i samband med ingripandet, har agerat oaktsamt och att deras oaktsamma handlande har orsakat mannens död. Tingsrätten har emellertid funnit att gärningen ska rubriceras som vållande till annans död av normalgraden. Ordningsvakterna döms till villkorlig dom och böter. De har även förpliktats att betala skadestånd till den avlidne mannens mamma.

En av nämndemännen är skiljaktig och vill frikänna ordningsvakterna från åtalet.

Huvudförhandling i målet ägde rum den 9 maj 2023.