Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mord på Länsmanstorget i Göteborg

2023-05-29

 Hovrätten har idag dömt två män för mord respektive medhjälp till mord den 7 juli 2022 på Länsmanstorget i Göteborg. Hovrätten har frikänt två män som var åtalade för medhjälp till mord.

Share Öppna i ny flik

Migrationsöverdomstolen avslår överklagande om svenskt medborgarskap

2023-05-29

 Migrationsöverdomstolen har avslagit ett överklagande om svenskt medborgarskap eftersom den klagande inte kunnat styrka eller göra sin identitet sannolik.

Share Öppna i ny flik

Att tjänstgöra utomlands - Ett stort äventyr

2023-05-29

 Den 29 maj varje år firas veterandagen. En dag tillägnad all svensk myndighetspersonal som har varit utsänd i internationell tjänst. Inom Sveriges Domstolar gör cirka tio personer utlandstjänstgöring varje år. En av dem är Anders Cedhagen, kammarrättsråd vid kammarrätten i Göteborg.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2023-05-26

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten frikänner man från åtal för mord i Karlshamn

2023-05-26

 Den man som sköt ihjäl en annan man i Karlshamn i april förra året agerade i nödvärn. Även om mannen brukade mer våld än vad han hade rätt till befann han sig i en så trängd situation att han svårligen kunde besinna sig. Han frikänns därför från åtalet för mord enligt reglerna om nödvärnsexcess. Mannen döms för bland annat grovt vapenbrott till fängelse i tre år och fyra månader.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-05-26

 Rätt att ta del av allmän handling

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-05-26

 Rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Dom angående dödsskjutningen i Norsborg kommer den 30 maj kl. 11.00.

2023-05-25

 Dom i mål B 5894-22 beträffande bland annat en dödsskjutning i Norsborg den 5 april 2022 kommer att meddelas tisdagen den 30 maj 2023, kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt meddelar dom i mål om grovt spioneri

2023-05-25

 Svea hovrätt har idag fastställt tingsrättens domslut på livstids fängelse för grovt spioneri mot den äldre av två åtalade bröder. Den yngre brodern har tidigare återkallat sitt överklagande, varför tingsrättens dom mot honom står fast.

Share Öppna i ny flik

Information om avslutad huvudförhandling i mål om grov misshandel på Karolinska sjukhuset i Huddinge och Solna vid tre tillfällen åren 2011 och 2012 och tidpunkt för dom

2023-05-25

 Solna tingsrätt dömde den 16 juni 2022 en man för vållande till kroppsskada, grovt brott, till villkorlig dom. Tingsrätten fann det bevisat att den tilltalade kirurgen har gjort sig skyldig till brott avseende en av de tre opererade patienterna, men frikände honom avseende de två andra. Både den tilltalade och åklagaren har överklagat tingsrättens dom. Den tilltalade har yrkat att hovrätten ska frikänna honom. Åklagaren har yrkat fullt bifall till åtalet eller att påföljden under alla förhållanden ska bestämmas till fängelse.