Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-11-24

 Rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om kompensation till flygpassagerare vid inställd flygning och om ersättning för rättegångskostnader i småmål

2022-11-24

 I enlighet med EU-domstolens rättspraxis ska full kompensation enligt EU:s flygpassagerarförordning betalas även när en passagerare till följd av en inställd flygning ombokas till ett tidigare flyg. Högsta domstolen gör även vissa uttalanden om förutsättningarna för ersättning avseende rättslig rådgivning i småmål.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling om mord

2022-11-24

 Solna tingsrätt håller huvudförhandling den 25 och 30 november rörande åtal mot en ung kvinna för mord.

Share Öppna i ny flik

Dom gällande åtal mot fotbollsspelare avseende våldtäkt m.m.

2022-11-24

 Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i mål gällande åtal som har väckts mot en fotbollsspelare avseende våldtäkt, kränkande fotografering och ringa narkotikabrott. Tingsrätten ogillar åtalet för våldtäkt och kränkande fotografering men dömer den tilltalade för ringa narkotikabrott.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om rättsprövning

2022-11-23

 Domar i mål om rättsprövning.

Share Öppna i ny flik

Man döms till långt fängelsestraff för narkotikabrott och penningtvätt

2022-11-23

 Uppsala tingsrätt har i dag meddelat dom i ett brottmål gällande bland annat synnerligen grova narkotikabrott, grova narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott. Domstolen dömer den tilltalade till fängelse i 8 år och 9 månader.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2022-11-22

 Dom i mål om rättsprövning

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-11-22

 Jens Mattson på Domstolsverkets kommunikationsavdelning har skrivit veckans inlägg som handlar om Peter Scharmer. Peter arbetar till vardags som domare vid Stockholms tingsrätt, men för närvarande har han ett internationellt uppdrag i Ukraina för Sveriges Domstolars räkning. Situationen i Ukraina gör Peters uppdrag på många sätt väldigt speciellt.

Share Öppna i ny flik

Beslut angående jävsinvändning

2022-11-22

 Hovrätten har i dag beslutat att avslå jävsinvändningen i målet gällande bland annat grov trolöshet mot huvudman.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-11-22

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.