Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hyresfastighet i Bromma (Stockholm) ställs under tvångsförvaltning

2020-11-25

 Hyresnämnden i Stockholm har idag beslutat att en hyresfastighet i Bromma ska tvångsförvaltas. Till särskild förvaltare har Aktiebolaget Stockholmshem utsetts. Enligt beslutet ska tvångsförvaltningen pågå under en tid av fem år.

Share Öppna i ny flik

Hävd häktning i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2020-11-25

 Tingsrätten beslutade den 24 november 2020 att häva häktningsbeslutet beträffade två av de tilltalade för grovt narkotikabrott i Vårberg m.m.

Share Öppna i ny flik

Inställda förhandlingar och färre besökare

2020-11-24

 I anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens nya beslut och riktlinjer för att förhindra spridning av Covid-19 har tingsrätten beslutat att minska antalet förhandlingar och besökare i tingsrättens lokaler under tiden till och med den 13 december 2020.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-11-24

 Tingsrätten har sju registratorer. Vet du vad de gör? I veckans blogginlägg berättar Helena Marsten om det arbete som en registrator gör på en domstol. Helena Marsten är chef för arkiv och registratur vid Södertörns tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Tillstånd till prövning i kammarrätten i mål om handikappersättning

2020-11-24

 Tillstånd till prövning i kammarrätten i mål om handikappersättning då kammarrätten avgjorde målet innan överklagandetiden hade gått ut. (Mål nr 5008-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4682-20).

Share Öppna i ny flik

Åtta års fängelse för synnerligen grov narkotikasmuggling

2020-11-24

 Tingsrätten dömer tre albanska medborgare för synnerligen grov narkotikasmuggling till fängelse åtta år. De dömda utvisas från Sverige och förbjuds återvända hit.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om intensivövervakning med elektronisk kontroll

2020-11-24

 En person som har dömts till fängelse har nekats att få avtjäna straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll (s.k. fotboja) eftersom han inte kan kommunicera med Kriminalvården utan hjälp av tolk.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-11-23

 Fråga om överlåtelse av aktier utan ersättning från ett bolags ensamägare till en anställd i bolaget ska leda till att den anställde ska inkomstbeskattas eller om förvärvet, med beaktande bland annat av vänskapen dem emellan, ska betraktas som en skattefri gåva. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Googles rutin strider mot GDPR

2020-11-23

 Google har som rutin att informera webbansvariga när en sökträff har tagits bort från listan över sökresultat i enlighet med ”rätten att bli bortglömd”. Förvaltningsrätten har i en dom idag funnit att detta inte är tillåtet enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Share Öppna i ny flik

Sista förhandlingsdag i mål gällande försök till mord

2020-11-23

 Sista förhandlingsdagen i målet äger rum den 16 december i Attunda tingsrätt.