Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-06-04

 Regeringen har den 4 juni utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2020-06-03

 

Fråga om en redovisning avseende utförd assistans som lämnats in till Försäkringskassan först efter det att slutavräkning gjorts enligt 51 kap. 15 § socialförsäkringsbalken kan läggas till grund för utbetalning av assistansersättning (Mål nr 5677-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1133-18).

Share Öppna i ny flik

Gotlands vattenförsörjning – avtalet mellan Region Gotland och Cementa AB är lagligt

2020-06-03

 Tekniska nämnden beslutade att underteckna ett avtal med Cementa AB om förstärkt vattenförsörjning på Gotland. Förvaltningsrätten slår fast att Tekniska nämnden, som är ansvariga för vatten- och avloppsförsörjningen på Gotland, var behöriga att besluta om och underteckna avtalet.

Share Öppna i ny flik

De tilltalade i det s.k. ”chicken-race målet” döms för grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada, grovt brott

2020-06-03

 Påföljden för de två unga männen, nu 20 respektive 19 år gamla, bestäms till skyddstillsyn och samhällstjänst i 200 respektive 160 timmar. Om fängelse istället skulle ha dömts ut skulle fängelse i 10 respektive 8 månader ha dömts ut sedan hänsyn tagits till deras ålder vid gärningen. De ska tillsammans betala skadestånd till målsägandena med 190 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Beställning av dom

2020-06-01

 Domen skickas endast ut på USB-minne pga. storleken.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har i dag häktat ytterligare en man på sannolika skäl misstänkt för grovt insiderbrott begånget i januari 2020

2020-05-29

 

Åtal ska vara väckt senast den 12 juni 2020 kl. 11.00.

 

Avdelning 5

Share Öppna i ny flik

Dom i målet om mordet i Vallby

2020-05-29

 Den tilltalade döms till 16 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har i dag häktat en man på sannolika skäl misstänkt för grovt insiderbrott begånget i januari 2020

2020-05-29

 

Åtal ska vara väckt senast den 12 juni 2020 kl. 11.00.

 

Avdelning 5

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt m.m.

2020-05-29

 

Fråga om vilka krav som gäller för att en kreditnota ska anses utfärdad enligt 11 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200) (Mål nr 459-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 764-19).

Share Öppna i ny flik

Målsägandebiträde hade rätt till ersättning för promenad

2020-05-29

 

Vid en huvudförhandling i Göta hovrätt närvarade ett målsägandebiträde via videolänk från Åklagarkammaren i Örebro. Målsägandebiträdet yrkade ersättning för 30 minuters tidsspillan för promenad till och från åklagarkammaren. Hovrätten avslog yrkandet med hänvisning till ett tidigare hovrättsfall där ett målsägandebiträde i en liknande situation inte fick ersättning. I det fallet gjordes bedömningen att kostnaderna för staten skulle ha blivit...