Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Regeringen skärper straffrätten mot exploatering och människohandel

2018-03-06

 I en proposition föreslår regeringen att gärningsmän ska kunna fällas för ett nytt brott, människoexploatering. Brottet träffar de som exploaterar personer i arbete eller tiggeri. Dessutom skärps straffen för människohandel och koppleri.

Share Öppna i ny flik

Misstänkt för mord utanför Oskarshamn försatt på fri fot

2018-03-06

 Den man som sedan i fredags varit frihetsberövad misstänkt för mord utanför Oskarshamn den 2 mars har i dag försatts på fri fot av åklagaren.

Share Öppna i ny flik

Tidigare Tv-profilen Martin Timell åtalas för våldtäkt

2018-03-06

 Åklagaren har i dag beslutat att väcka åtal mot en TV4-profilen Martin Timell som är misstänkt för våldtäkt begången under september 2008 på Mjölkö i Österåkers kommun. Under förundersökningen har förhör hållits med målsäganden, den misstänkte Martin Timell och ett flertal vittnen. Åklagaren har funnit att den samlade bevisningen är tillräcklig för åtal.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2018-03-05

 I mål om familjeåterförening där anknytningspersonen är flykting måste försiktighet iakttas när det gäller att hänvisa familjemedlemmar till hemlandets myndigheter för att skaffa identitetshandlingar. Bevislättnad har därför beviljats avseende familjemedlemmarnas identiteter.

Share Öppna i ny flik

Beräkning av skadestånd vid felaktigt avregistrerat medborgarskap. Även fråga om preskription.

2018-03-05

 En person som felaktigt varit avregistrerad som svensk medborgare under drygt 20 år får ideell ersättning på sammanlagt 150 000 kr.

Share Öppna i ny flik

60-årig man döms för mord på sin tvillingsyster

2018-03-02

 60-årig man döms för mord på sin tvillingsyster.

Share Öppna i ny flik

Planerad huvudförhandling i mål om grovt vållande till annans död genom nätförsäljning av fentanylanaloger

2018-03-02

 Tidigare i veckan har åklagaren väckt åtal mot två personer för bl.a. åtta fall av grovt vållande till annans död genom nätförsäljning av s.k. fentanylanaloger i nässprej.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om körkort

2018-03-02

 Fråga om undanröjande av beslut om körkortsåtgärd när det ordningsbotsföreläggande som legat till grund för åtgärden undanröjts.

Share Öppna i ny flik

"Bildragningarna” bedöms som misshandel

2018-03-02

 Malmö tingsrätt har i dag dömt två män, båda 19 år, för att tillsammans under ett dygn ha misshandlat och försökt misshandla nio för dem okända personer genom att hålla fast dem och tvinga dem att springa efter deras bil.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om arbetslöshetsförsäkring

2018-03-02

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att det inte är möjligt att bevilja arbetslöshetsersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen när en sökande först under en pågående arbetslöshetsperiod har uppfyllt medlemsvillkoret.