Öppet hus på hovrätten

2022-04-19

Hovrätten över Skåne och Blekinge firar 200-årsjubileum under ett helt år 2021/2022. Som en del av firandet bjuder hovrätten nu in allmänheten till öppet hus.

Program

Hovrätten är öppen för besökare klockan 10:00–15:00 lördagen den 14 maj 2022.

Rättegångsspel

För den som vill se hur en rättegång eller en föredragning går till anordnar hovrätten rättegångsspel i två salar. Platserna är begränsade.

10:30 och 13:00 Rättegångsspel, sal 5 10:30, 11:30, 13:15 och 14:00 Föredragningsspel, sal 3 Föreläsningar

Hovrättens personal håller föreläsningar i olika salar. Föreläsningarna varar cirka 15–20 minuter. Platserna är begränsade.

10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:30 och 14:15

Hur bestämmer domstolen straff? – Sal 1 Vägen till domaryrket – Sal 2 Teknik i sal och andra godbitar – sal 4 Offentlighet i domstol – sal 7 – OBS! Ges endast klockan 11:00, 12:30 och 14:15 Utställning om hovrättens historia

I samband med 200-årsjubileet har hovrätten i samarbete med Juridiska fakulteten vid Lunds universitet skapat en utställning om hovrättens historia. Utställningen är permanent och finns i domstolens allmänna utrymmen där besökare kan ta del av den under hovrättens öppettider.

Utställningen består av fyra delar.

Hovrättens historia Kvinnliga pionjärer Några människoöden Synen på psykisk ohälsa ur ett rättsligt och historiskt perspektiv Film om hovrättens möbler och andra betydelsefulla föremål

På hovrätten finns flera möbler och föremål med historiskt värde. Hovrätten har tagit hjälp av Martin Sunnqvist, docent i rättshistoria, och Linda Fagerström, docent i konst- och bildvetenskap, för att få veta mer om föremålen.

Filmen är 38 minuter lång och visas i ett rullande schema i sal 6.

Praktisk information Biljetter

För rättegångsspel och föreläsningar krävs biljett. Biljetterna hämtas ut gratis inne på hovrätten samma dag. Det går inte att boka biljetter i förväg.

Säkerhetskontroll

Hovrätten har en säkerhetskontroll, liknande den på en flygplats. Väskor röntgas eller genomsöks manuellt efter farliga föremål. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Undvik därför att ta med större väskor med mycket innehåll.