Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-04-22

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller hur prövningen av en ansökan enligt 5 kap. 15 a § utlänningslagen ska göras när en sökande tidigare varit beviljad uppehållstillstånd för högskolestudier och haft inkomst av tjänst under denna tid. Lagrum: 5 kap. 15 a § utlänningslagen (2005:716).