Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Fem års fängelse för grovt barnpornografibrott

2020-08-18

 Även Göta hovrätt dömer den 45-åriga mannen hemmahörande i Kalmartrakten till 5 års fängelse för grovt barnpornografibrott.

Share Öppna i ny flik

Rekordmånga mål avgörs i domstolarna

2020-08-17

 Landets domstolar har avgjort rekordmånga mål så långt under 2020. Det visar nya siffror från Domstolsverket. En orsak är digitaliseringen och användningen av videoteknik under rättegångarna som tagit fart under coronapandemin.

Share Öppna i ny flik

Tillfälligt utreseförbud för 17-åring till följd av hedersproblematik

2020-08-14

 Kammarrätten har idag beslutat att det tillfälliga utreseförbud som är utfärdat för en 17-åring flicka till följd av hedersproblematik ska fortsätta att gälla tillsvidare.

Share Öppna i ny flik

Gymnasienämnden i Skellefteå kommun hade inte rätt att registrera elevers närvaro med hjälp av ansiktsigenkänning

2020-08-14

 Förvaltningsrätten har i en dom bedömt att Gymnasienämnden i Skellefteå kommun genom att registrera elevers närvaro med hjälp av ansiktsigenkänning brutit mot dataskyddsförordningen (GDPR). Datainspektionen hade därför rätt att tilldela kommunen en administrativ sanktionsavgift på 200 000 kronor och en varning.

Share Öppna i ny flik

Beslag av böcker hävs

2020-08-13

 Patent- och marknadsöverdomstolen har i dag beslutat att häva åklagarens beslag av drygt 2000 exemplar av boken ”Det här är en svensk tiger”.

Share Öppna i ny flik

Misstänkt häktad för mordet på Råslätt

2020-08-07

 Tingsrätten har idag, fredagen 7 augusti, beslutat att häkta en person såsom på sannolika skäl misstänkt till mordet den 14 maj 2020 på Råslätt, Jönköpings kommun.

Share Öppna i ny flik

Fängelsestraff i fallet med Esmeralda

2020-08-06

 Tingsrätten har frikänt en 40-årig kvinna, hemmahörande i Norrköping, från bl.a. mord och synnerligen grov misshandel på sin dotter eftersom de höga beviskrav som finns i brottmål inte uppfyllts. Tingsrätten har dömt modern för grovt vållande till annans död och narkotikabrott till fängelse i ett år och nio månader.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten upphäver Göteborgs kommuns beslut om att med anledning av covid-19 spärra framsätesplacering vid t.ex. färdtjänstresor

2020-08-06

 Annat har inte kommit fram än att de tjänstemän som fattade beslutet saknade behörighet att göra det och beslutet upphävs därför.

Share Öppna i ny flik

Pressträff när dom meddelas i fallet med Esmeralda

2020-08-05

 Domen meddelas den 6 augusti 2020 genom att hållas tillgänglig på rättens kansli från kl. 14.00. I samband med detta arrangerar tingsrätten en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-07-31

 Fråga om handlingar som förvaras hos ett regionägt bolag med uppdrag att sköta regionens förvaltning av donationsstiftelser utgör allmänna handlingar.