Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

2022-05-11

 Fråga om en anställds förvärv av s.k. syntetiska optioner från arbetsgivarens moderbolag, vilket har förenats med villkor bl.a. om rätt för utfärdaren att återköpa optionerna vid avslutad anställning, vid beskattningen ska anses utgöra förvärv av värdepapper (Mål nr 6234-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 513-21).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-05-10

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 2869-22.

Share Öppna i ny flik

Uppsatspraktik vid Kammarrätten i Stockholm

2022-05-10

 Kammarrätten står till förfogande för att ta emot en eller flera uppsatspraktikanter i tio veckor med början i september/oktober 2022.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten firar 200 år med öppet hus

2022-05-09

 På lördagen den 14 maj är det öppet hus hos Hovrätten över Skåne och Blekinge. Då erbjuds bland annat rättegångsspel, föreläsningar och en historisk utställning.

Share Öppna i ny flik

Helena Jäderblom i paneldebatt

2022-05-09

 HFD:s ordförande, justitierådet Helena Jäderblom, deltar på torsdag den 12 maj i fackförbundet Akavias seminarium om rättsstaten.

Share Öppna i ny flik

Åtal för flera fall av försök till mord m.m. vid en skola i Kristianstad

2022-05-09

 En person har åtalats vid Kristianstads tingsrätt för flera fall av försök till mord m m den 10 januari 2022. Huvudförhandling äger rum vid tingsrätten under fem, eventuellt sex, dagar med början den 17 maj 2022.

Share Öppna i ny flik

Skattetillägg sätts ned helt efter långsam handläggning

2022-05-09

 I målen har förvaltningsrätten gjort samma bedömning som Skatteverket i fråga om skattskyldigheten för resultatet i ett kommanditbolag. Förvaltningsrätten har däremot bedömt att den totala handläggningstiden varit oskäligt lång och att skattetillägget därför ska sättas ned till 0 kr.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten söker administrativ assessor

2022-05-06

 Som administrativ assessor biträder du presidenten och den administrativa direktören med juridiska och administrativa uppgifter.

Share Öppna i ny flik

Upphävd detaljplan för Västerport i Varberg

2022-05-06

 Mark- och miljödomstolen upphäver en detaljplan för att utveckla den nya stadsdelen Västerport i Varberg.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om upphandlingsskadeavgift

2022-05-06

 Det har inte ansetts utgöra en försvårande omständighet vid bestämmandet av upphandlingsskadeavgiftens storlek att den upphandlande myndigheten har fortsatt att följa ett ingånget avtal även sedan en dom om ogiltigförklaring av avtalet meddelats. När avtalet fullgjordes hade ogiltighetsdomen inte fått laga kraft och det hade inte fattats något interimistiskt beslut om att avtalet inte fick fullgöras.