Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenning

2019-12-23

 En förvaltningsrätt var inte domför med en lagfaren domare ensam i ett socialförsäkringsmål. Målet har visats åter till förvaltningsrätten för ny behandling.

Share Öppna i ny flik

En man döms för att ha orsakat en explosion på Adelgatan den 11 juni 2019

2019-12-23

 Malmö tingsrätt har idag meddelat dom i målet mot två män som var åtalade för allmänfarlig ödeläggelse genom att ha orsakat en explosion vid entrén till Adelgatan 2 den 11 juni i år. En av männen döms för allmänfarlig ödeläggelse, narkotikabrott och trafikbrott till fängelse 3 år. Mannen ska också betala skadestånd för de skador som uppkom av explosionen. Den andra mannen frikänns från åtalet, men fälls för annan brottslighet.

Share Öppna i ny flik

Fyra män döms för omfattande verksamhet med narkotikaklassat läkemedel

2019-12-23

 Tingsrätten har idag dömt fyra män för inblandning i en verksamhet som rör smuggling och vidareförsäljning av stora mängder av det narkotikaklassade läkemedlet Pregabalin. Pregabalin är ett preparat som används bl.a. mot epilepsi, neuropatisk smärta och ångestsyndrom. Det klassades som narkotika i Sverige den 24 juli 2018. Ännu saknas det fast praxis beträffande farlighetsbedömningen. - Vi har bedömt att straffvärdet av Pregabalin närmast kan jämföras med cannabis, Tramadol och vissa bensodiazepiner, säger rådmannen Martin Sunnqvist.

Share Öppna i ny flik

Rättegången gällande mord i köpcentret Nordstan den 19 juli 2019 är avslutad

2019-12-20

 Huvudförhandlingen i målet avslutades den 20 december 2019 efter två förhandlingsdagar. Dom kommer att meddelas den 30 december 2019 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sanktionsavgift m.m.

2019-12-20

 Fråga om ingripande enligt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning när en anmälan om en transaktion, som skulle ha gjorts senast tredje affärsdagen efter det att transaktionen genomfördes, gjorts efter denna dag men före den fjärde affärsdagen.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-12-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har begärt förhandsavgöranden från EU-domstolen i två mål rörande förhandsbesked om inkomstskatt. Efter att EU-domstolen har meddelat domar i målen har Högsta förvaltningsdomstolen undanröjt förhandsbeskeden och avvisat ansökningarna.

Share Öppna i ny flik

En person häktas för två mord och grov mordbrand i Tumba

2019-12-20

 Södertörns tingsrätt har häktat en person så som på sannolika skäl misstänkt för två mord och grov mordbrand den 18 december 2019 på Vedstigen i Tumba, Botkyrka kommun.

Share Öppna i ny flik

En boutredningsman som inte får ut sin ersättning kan ha rätt att bli entledigad från uppdraget

2019-12-20

 En dödsbodelägare kan begära att rätten förordnar en boutredningsman för att utreda vilka tillgångar boet har. Boutredningsmannen har rätt till ersättning för sitt arbete och för utlägg. Ersättningen ska som huvudregel tas ut av boet när arbetet är slutfört. Om den inte kan tas ut ur boet ska de som ansökt om förordnandet svara för betalningen. Ersättning för nedlagt arbete kan tas ut innan arbetet är slutfört, om utredningen tar längre tid än ett år. Ersättning för utlägg kan tas ut så snart betalningen har gjorts.

Share Öppna i ny flik

HFD prövar inte kammarrättens dom om blöjor på förskolan

2019-12-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte pröva kammarrättens dom som innebär att Värmdö kommun har haft rätt att vid vite förelägga en fristående förskola att upphöra med uttag av avgifter utöver maxtaxan från vårdnadshavarna. Detta innebär att kammarrättens dom gäller.

Share Öppna i ny flik

Fällande domar i åtal för dödsskjutning på von Rosens väg i Malmö sommaren 2018

2019-12-20

 Tingsrätten dömer en 21-årig man för att ha skjutit ihjäl en ung man vid en parkeringsplats på von Rosens väg den 16 juli 2018. Mannen döms för mord till fängelse i tolv år och sex månader. En 29-årig man döms för medhjälp till mordet till fängelse i fyra år.