34-årig man döms till livstids fängelse för mord i Skärholmen

2020-01-03

Tingsrätten har nu meddelat dom i målet. 34-åringen döms för mord till livstids fängelse. Han ska också betala skadestånd till kvinnans make och son.

Rättens ordförande rådmannen Peter Grym har lämnat följande kommentar till valet av påföljd:

- I målet finns ett flertal för den tilltalade försvårande omständigheter. Det som särskilt kan lyftas fram är bl.a. att kvinnan utsatts för ett omfattade våld, att brottet begåtts i hennes hem där hon haft rätt att känna sig trygg och där hennes ettårige son också befann sig. Till det kommer att barnet efter mordet lämnades ensam kvar i lägenheten tillsammans med den döda modern. Tingsrättens samlade bedömning blir därför att påföljden ska bestämmas till livstids fängelse.