Hovrätten fastställer tingsrättens dom i mål om mord vid en återvinningsstation i Mölnlycke

2020-01-10

Tingsrätten dömde den tilltalade för de åtalade gärningarna och bestämde påföljden till fängelse på livstid.

Hovrätten har funnit, liksom tingsrätten, att det är bevisat att det är den åtalade mannen som efter en planering har sökt upp och med omfattande våld med kniv berövat sin före detta hustru livet. Till skillnad från tingsrätten har hovrätten funnit utrett att den åtalade mannen har haft ett sådant hedersmotiv till gärningen som åklagarna har gjort gällande.

Hovrätten dömer mannen för mord och för vapenbrott, som hovrätten till skillnad från tingsrätten bedömer som grovt. Även hovrätten dömer honom till fängelse på livstid.