Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-08-24

 Några gånger per termin brukar Domarbloggen besöka tidigare notarier för att se vad som har hänt efter notarietiden. Nu har turen kommit till Frida Henkow som satt ting på Södertörn under åren 2012-2014.

Share Öppna i ny flik

Information inför huvudförhandlingen i målet mot den s.k. Nytorgsmannen

2021-08-24

 Den 26 augusti 2021 kl. 9.00 inleds huvudförhandlingen i målet mot den s.k. Nytorgsmannen angående ett stort antal våldtäkter och viss annan brottslighet. Sista förhandlingsdag beräknas bli den 12 oktober 2021, se bifogad huvudförhandlingsplan. Planen kan komma att ändras.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten upphäver beslut om oredlighet i forskning

2021-08-23

 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (nämnden) beslutade i september 2020 att en forskare vid Karolinska Institutet gjort sig skyldig till oredlighet i forskning enligt den nya lagstiftning som började gälla den 1 januari 2020. Förvaltningsrätten gör nu en annan tolkning och bedömer att forskaren inte har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning i de fyra vetenskapliga artiklar som granskats.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om enskilt åtal mot en politiker för grovt förtal

2021-08-20

 Göteborgs tingsrätt ogillade ett enskilt åtal mot en politiker för grovt förtal. Domen har överklagats till Hovrätten för Västra Sverige. Hovrättens huvudförhandling kommer att påbörjas den 7 september och beräknas pågå i tre dagar.

Share Öppna i ny flik

Lexbase firar en halv miljon användare

2021-08-19

 Lexbase firar en halv miljon användare Sedan starten för snart åtta år sedan har Lexbase hjälpt människor att utnyttja vår grundlagsstadgade rätt att få ta del av offentliga handlingar och att ha insyn i hur rättsväsendet fungerar. Något som är viktigt för vår rättssäkerhet.

Share Öppna i ny flik

Förhandling gällande mord m.m. avslutad

2021-08-16

 Huvudförhandlingen i målet mot två tilltalade, där den ene är åtalad för mord och grovt vapenbrott den 18 april 2021 i Värnamo och den andre för grov misshandel på samma tid och plats, har idag avslutats.

Share Öppna i ny flik

Åtal mot den s.k. Nytorgsmannen har kommit in till tingsrätten

2021-08-13

 Den man som i media kallats för Nytorgsmannen har idag åtalats för ett stort antal våldtäkter, varav en grov, samt viss annan brottslighet. Eftersom det omfattande förundersökningsmaterialet innehåller en rad sekretessbelagda uppgifter behöver tingsrätten tid att gå igenom materialet innan det kan lämnas ut. Den som beställer materialet får räkna med att det kan expedieras tidigast i början av nästa vecka (vecka 33).

Share Öppna i ny flik

Dom i målet rörande grova bedrägerier och grova bidragsbrott avseende assistansersättning

2021-08-12

 Göteborgs tingsrätt har i dag dömt 18 personer med kopplingar till ett assistansbolag för grova bedrägerier och grova bidragsbrott mot Försäkringskassan och Göteborgs stad. Fyra personer har frikänts helt.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål gällande grovt skattebrott m.m. startar den 17 augusti

2021-08-10

 Hovrättens huvudförhandling i mål nummer B 1845-21 gällande stor momshärva kommer att inledas den 17 augusti 2021. Förhandlingen kommer att hållas i sal 2 vid Göta hovrätt den 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 och 30 augusti samt den 13, 14, 15 och 16 september 2021.

Share Öppna i ny flik

Undanröjd dom i det s.k. Vårdexpressenmålet

2021-08-09

 Hovrätten har idag undanröjt Malmö tingsrätts dom i det s.k. Vårdexpressenmålet. Målet har återförvisats till tingsrätten för förnyad handläggning. Skälet är att en nämndeman som deltagit i tingsrättens mål varit jävig.