Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Kvinnan från som tog med sitt barn till Syrien döms till tre års fängelse

2021-03-08

 Enligt en dom från Lunds tingsrätt idag döms den kvinna som år 2014 reste till IS-kontrollerat område i Syrien med sin son för grov egenmäktighet med barn till tre års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Tingsrättens dom i åtalet om mord på en personlig assistent

2021-03-05

 Tingsrätten har idag dömt den kvinna som åtalats för att ha berövat livet på en personlig assistent i september 2020 för mord till fängelse 18 år.

Share Öppna i ny flik

Verksamhetsberättelse

2021-03-05

 Tingsrättens verksamhetsberättelse för 2020

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten överprövar Polismyndighetens sekretessbeslut

2021-03-05

 Kammarrätten överprövar Polismyndighetens sekretessbeslut av den så kallade "Liggaren" (innehållsförteckning över åtgärder och händelser i den nedlagda förundersökningen av mordet på Olof Palme).

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten beviljar inte prövningstillstånd i mål rörande Huawei

2021-03-05

 Förvaltningsrätten i Stockholms beslut den 9 februari 2021 att inte meddela inhibition står därför fast.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd av Migrationsöverdomstolen

2021-03-04

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 11093-20.

Share Öppna i ny flik

En domstolschef döms för långsam handläggning vid domstolen

2021-03-04

 Vid en tingsrätt blev tre tvistemål liggande i flera år utan några handläggningsåtgärder. Högsta domstolen har dömt den lagman som var chef för domstolen för tjänstefel.

Share Öppna i ny flik

Straffet för försök till grov misshandel

2021-03-04

 I målet hade en person åtagit sig att misshandla en annan person genom att krossa dennes knäskål. Avgörandet aktualiserar frågor om brottet ska bedömas som försök till grov eller synnerligen grov misshandel och om hur straffet ska bestämmas.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-03-04

 Undanröjt förhandsbesked och avvisad ansökan om förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Transportarbetarförbundets uteslutning förklaras ogiltig

2021-03-04

 Tingsrätten har i målet prövat om Transportarbetarförbundet haft fog att utesluta en medlem på den grunden att medlemmen valts in i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna.