Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt meddelar dom i mål om grovt spioneri

2023-05-25

 Svea hovrätt har idag fastställt tingsrättens domslut på livstids fängelse för grovt spioneri mot den äldre av två åtalade bröder. Den yngre brodern har tidigare återkallat sitt överklagande, varför tingsrättens dom mot honom står fast.

Share Öppna i ny flik

Information om avslutad huvudförhandling i mål om grov misshandel på Karolinska sjukhuset i Huddinge och Solna vid tre tillfällen åren 2011 och 2012 och tidpunkt för dom

2023-05-25

 Solna tingsrätt dömde den 16 juni 2022 en man för vållande till kroppsskada, grovt brott, till villkorlig dom. Tingsrätten fann det bevisat att den tilltalade kirurgen har gjort sig skyldig till brott avseende en av de tre opererade patienterna, men frikände honom avseende de två andra. Både den tilltalade och åklagaren har överklagat tingsrättens dom. Den tilltalade har yrkat att hovrätten ska frikänna honom. Åklagaren har yrkat fullt bifall till åtalet eller att påföljden under alla förhållanden ska bestämmas till fängelse.

Share Öppna i ny flik

Ny taxa för advokater hotar inte rättssäkerheten

2023-05-25

 I en skrivelse till Domstolsverket framför Sveriges advokatsamfund kritik mot den nya taxan i förordnandemål som införs den 1 juni. I Domstolsverkets svar på skrivelsen tillbakavisas kritiken om att taxan skulle hota rättssäkerheten.

Share Öppna i ny flik

Ändring i Gävle tingsrätts huvudförhandlingsplan i mål nr B 3807-22

2023-05-25

 

Tingsrätten håller huvudförhandling i mål om mord den 5 november 2022 i Gävle. Huvudförhandlingen pågår för närvarande i Attunda tingsrätt. Huvudförhandlingsdagen den 29 maj 2023 har ställts in. Förhandlingen fortsätter som planerat den 30 maj 2023 kl. 09:30 i Attunda tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten avslår överklagande av HSAN:s beslut att återkalla läkares legitimation

2023-05-25

 Efter anmälan av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutade Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) i september 2022 att återkalla läkarens legitimation. Domstolen anser i likhet med HSAN att läkaren är uppenbart olämplig att utöva yrket och att hans legitimation även i fortsättningen ska vara återkallad.

Share Öppna i ny flik

Par som åtalats för grovt fornminnesbrott vid Vätteryds gravfält i Sösdala frikänns

2023-05-24

 Åtalet mot den man och den kvinna som åtalats för grovt fornminnesbrott ogillas av Hässleholms tingsrätt. Även talan om företagsbot mot dem ogillas.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-05-23

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked i ett ärende som gällde beskattning av ett skadeförsäkringsföretag som omvandlats till ett tjänstepensionsföretag.

Share Öppna i ny flik

Dom gällande åtal för vållande till annans död, grovt brott

2023-05-23

 Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i mål där åtal väckts mot två ordningsvakter för vållande till annans död, grovt brott. Tingsrätten dömer de två ordningsvakterna för vållande till annans död av normalgraden.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-05-23

 Veckans inlägg handlar om brottet skyddande av brottsling. Vad kan egentligen vara ett skyddande av brottsling? Hur ser domstolens avvägningar ut i den här typen av brott? Vilket straff kan den som gör sig skyldig till skyddande av brottsling få? De här frågorna besvarar domaren Kajsa Hällje i sitt inlägg.

Share Öppna i ny flik

En 19-årig man har häktats misstänkt för bl.a. mord i Rågsved den 17 maj 2023

2023-05-22

 Jourdomstolen Södra har under söndagen häktat en man på sannolika skäl misstänkt för mord, två mordförsök och grovt vapenbrott som har skett den 17 maj 2023 på bl.a. i Rågsved, Bandhagen. Sannolika skäl är den starkare misstankegraden.