Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Restaurangkoncern har inte åtgärdat brister relaterade till smittspridning av coronaviruset och hotas av vite

2020-12-09

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad har vid flera tillfällen konstaterat brister på en restaurangkoncern i centrala Stockholm. Bristerna handlar om hur gäster i olika sällskap ska hålla avstånd till varandra. Nämnden har beslutat att koncernen ska åtgärda bristerna och förelagt att ett vite ska utgå om detta inte sker. Förvaltningsrätten bedömer att nämnden har haft skäl att utfärda vitesföreläggandet och avslår därför restaurangkoncernens överklagande.

Share Öppna i ny flik

Dom i Telia-målet meddelas den 4 februari 2021

2020-12-09

 Svea hovrätt har i veckan avslutat huvudförhandlingen i ett mål om bestickning, grovt brott.

Share Öppna i ny flik

Fel av Skatteverket att neka valutaväxlingsföretag omställningsstöd till följd av covid-19

2020-12-09

 Skatteverket har i två beslut nekat dels Forex Bank AB, dels ChangeGroup Sweden AB, omställningsstöd. Besluten motiverades med att bolagens omsättningstapp hade samband med valutahandel som är undantaget från omställningsstöd. Förvaltningsrätten finner att den valutaväxlingsverksamhet som bolagen bedriver inte är valutahandel enligt reglerna om omställningsstöd.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-12-08

 I veckans inlägg skriver Mira Alkestig om vikten av vidareutbildning för domstolshandläggare. Mira har arbetat som domstolshandläggare i flera år på Södertörns tingsrätt, men hon är för närvarande tjänstledig för att arbeta på Domstolsverket.

Share Öppna i ny flik

Ett tredskodomsföreläggande måste vara skriftligt

2020-12-08

 Svaranden begärde i ett mål om klander av bodelning återvinning av en tredskodom. Hon förelades vid ett telefonsamtal att inom en viss tid komma in med ett svaromål och upplystes om att tingsrätten annars kunde komma att meddela en ny tredskodom. Då något svaromål inte kom in till tingsrätten meddelades en andra tredskodom.

Share Öppna i ny flik

Attunda tingsrätt flyttar in i tillbyggnad

2020-12-07

 Idag flyttar Attunda tingsrätt i Sollentuna in delar av sin verksamhet i nya lokaler intill tingsrätten. För tingsrättens del handlar det om en tillbyggnad som bland annat inrymmer sex nya förhandlingssalar.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i mål om bl.a. anstiftan av försök till mord på en advokat har avslutats

2020-12-04

 

Åklagaren har tidigare väckt åtal mot en kvinna för stämpling till mord och förberedelse till mord på en advokat hösten 2018. Åklagaren har även väckt åtal mot två män och ytterligare en kvinna för delaktighet i samma brott. Åklagaren har därutöver åtalat kvinnan för anstiftan av försök till mord på advokaten hösten 2019. I samma stämningsansökan åtalas även en tredje man för försök till mord på advokaten hösten 2019....

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt och ersättning för kostnader

2020-12-04

 Fråga om vem eller vilka som ska anses vara ett bolags långivare vid tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna samt om bolaget och dess långivare ska anses vara i intressegemenskap.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

2020-12-04

 

0m en statlig myndighet har rätt att ansöka om överprövning av en annan statlig myndighets upphandling enligt 20 kap. 4 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. (Mål nr 4998-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 8119-19).

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten upphäver beslut om indragning av tränardiplomering men avslår krav på skadestånd

2020-12-04

 Svenska Ridsportförbundet beslutade våren 2017 om indragning av en ridsporttränares tränardiplomering. Efter att ridsporttränaren stämt förbundet upphäver tingsrätten beslutet om indragning. Tingsrätten avslår emellertid ridsporttränarens krav på skadestånd.