Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Jäv förelåg vid beslut om att inte bevilja prövningstillstånd

2022-12-07

 Ett tekniskt råd deltog i ett beslut att inte bevilja prövningstillstånd i ett mål om effektivisering av vattenkraft. Hennes make var anställd inom ett bolag som ingick i samma koncern som ett partsbolag. Högsta domstolen har nu tagit ställning till om omständigheterna medför att det tekniska rådet har varit jävigt att delta vid handläggningen av målet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2022-12-07

 Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att regeringens beslut om undantag från krav på miljöbedömning och att ge Cementa AB ett tillfälligt tillstånd till täkt av kalksten inte strider mot någon rättsregel.

Share Öppna i ny flik

Långt fängelsestraff för mordförsök på hotell i Malmö

2022-12-07

 Tingsrätten dömer en 23-årig man för mordförsök på en kvinna på ett hotell i Malmö till fängelse 16 år. Han ska också betala skadestånd till kvinnan på drygt 500 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Ändrad huvudförhandlingsplan i mål om bland annat mord på en 12-årig flicka

2022-12-06

 Tingsrätten har beslutat att ändra huvudförhandlingsplanen i målet på så sätt att vissa förhandlingsdagar utgår.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-12-06

 Under förra veckan hade tingsrätten besök av Simona Dementavi?ien? från Litauen. Hon arbetar som domare men driver för närvarande ett forskningsprojekt om nämndemän. Än så länga har Litauen inga nämndemän i sina domstolar men det kan komma att förändras i framtiden. Veckans inlägg handlar om Simonas besök på vår domstol.

Share Öppna i ny flik

Pantbrev borde ha tagits upp som innehavarens fordran vid exekutiv försäljning

2022-12-06

 Högsta domstolen klargör förutsättningarna för bevakning av fordran vid exekutiv fastighetsförsäljning och vad som gäller för s.k. innehavarens fordran.

Share Öppna i ny flik

Rättskraft vid s.k. surrogatprestation

2022-12-06

 En man förde talan mot sin tidigare flickvän om att få tillbaka en ring. Han vann målet i tingsrätten och domen fick laga kraft. Domen kunde emellertid inte verkställas, eftersom den tidigare flickvännen vid verkställigheten inte innehade ringen. Mannen väckte en ny talan, denna gång om ersättning för ringens värde. Frågan är nu om den nya talan rör samma sak som den tidigare domen och därför inte kan prövas.

Share Öppna i ny flik

Information inför huvudförhandlingen i mål om mord på två personer och grovt barnfridsbrott i Mälarhöjden

2022-12-06

 Den 9 december 2022 kl. 09.00 inleds huvudförhandlingen i målet om mord på två personer, varav den ena en sexårig pojke, och grovt barnfridsbrott i Mälarhöjden den 26 maj 2022. Förhandlingen beräknas pågå i sex dagar med sista förhandlingsdag den 22 december 2022, se bifogad huvudförhandlingsplan. Åhörare kan under hela eller delar av huvudförhandlingen vara hänvisade till en sidosal.

Share Öppna i ny flik

Man döms till rättspsykiatrisk vård för mord i Almedalsmålet

2022-12-06

 Den 33-årige man som stått åtalad för terroristbrott och förberedelse till terroristbrott i samband med Almedalsveckan 2022 döms idag för mord och förberedelse till terroristbrott till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Gärningsmannen ska också betala skadestånd till de efterlevande.

Share Öppna i ny flik

Värmlands tingsrätt dömer två anställda vid ett HVB-hem för vållande till annans död

2022-12-06

 Två anställda vid ett HVB-hem i Hagfors döms för vållande till annans död sedan en försvunnen pojke drunknat. Barnen som de arbetade med vistades i ett rum och de själva satt i en angränsande hall. När dörren mellan de två rummen var stängd, avvek en femårig pojke. Pojken hittades senare drunknad i ett vattendrag en kort bit från HVB-hemmet.