Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling rörande H2GS AB:s ansökan om stålverk i Boden

2022-05-31

 H2GS AB har ansökt om tillstånd till bland annat uppförande och drift av ett nytt stålverk i Boden. Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, kommer att hålla huvudförhandling om verksamhetens tillåtlighet m.m. den 8-9 juni 2022.

Share Öppna i ny flik

26 år gammalt mord prövas på nytt efter resning

2022-05-30

 Resning till nackdel för en person som tidigare frikänts för mord har beviljats sedan det kommit fram ny DNA-bevisning.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-05-27

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Peder Liljeqvist utreder kamerabevakning på slakterier

2022-05-27

 Kammarrättslagmannen Peder Liljeqvist är utsedd till särskild utredare med uppdrag att analysera hur kamerabevakning kan användas på slakterier.

Share Öppna i ny flik

Inget upphovsrättsintrång då parternas avtal medgav upphandlande myndighets fortsatta användning av programvara

2022-05-27

 

I en tvist om fordran mellan en leverantör av datautrustning och en upphandlade myndighet, hade leverantören gjort gällande i första hand att avtalet mellan parterna hade förlängts genom myndighetens konkludenta handlande. I andra och tredje hand anförde leverantören att den upphandlande myndigheten gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång genom att fortsätta att använda hela eller delar av den programvara som fanns i den upphandlade utrustningen, efter avtalets upphörande. Patent- och marknadsöverdomstolen fann att av...

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om mord den 11 november 2021 i Gävle

2022-05-25

 Åklagaren väckte den 9 maj 2022 åtal mot två personer som är misstänkta för mord. Huvudförhandling i målet kommer att hållas den 23 maj 2022 och 30 maj – 3 juni 2022 i Attunda tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Införande av säkerhetskontroll

2022-05-25

 Säkerhetskontroll genomförs vid entrén till domstolen från och med den 30 maj 2022.

Share Öppna i ny flik

Dödsbo var skyldigt att träda in i rättegång

2022-05-25

 Högsta domstolen har gett vägledning när det gäller om ett dödsbo är skyldigt att träda in i en rättegång som den avlidne var part i.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om föräldrapenning

2022-05-25

 Föräldrapenning; fråga gällande tillämpningen av 4 § andra stycket förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenning-grundande inkomst jämförd med 26 kap. 13 § första stycket och andra stycket 1 socialförsäkringsbalken (Mål nr 3280-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2119-21).

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer två män i 40-årsåldern för att ha påbörjat en resa i syfte att ansluta sig till terroristorganisationen Islamiska staten (IS)

2022-05-25

 De båda männen, som är bröder, greps på Landvetter flygplats den 19 februari 2022 när de var på väg till Turkiet. Männen döms till fängelse i åtta månader.