Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandling i mål 1877-22

2023-03-29

 Torsdagen den 30 mars återupptas huvudförhandlingen i mål 1877-22 klockan 09.30.

Share Öppna i ny flik

Svenska Spel måste lämna KO information om ett eventuellt samarbetsavtal med TV4 angående Triss-inslag

2023-03-29

 Konsumentombudsmannen (KO) inledde ett tillsynsärende för att ta reda på om skrapningarna av Triss-lotter i TV4:s Nyhetsmorgon stred mot bestämmelser i marknadsföringslagen och spellagen. Inom ramen för ärendet uppmanade KO Svenska Spel att lämna information om bolaget hade ett samarbetsavtal med TV4 angående skrapningarna av Triss-lotter och att, om så var fallet, lämna ut avtalet till KO. Både Svenska Spel och TV4 överklagade beslutet och menade bl.a. att uppmaningen stred mot yttrandefrihetsgrundlagen. Högsta domstolen har nu beslutat att Svenska Spel måste följa uppmaningen....

Share Öppna i ny flik

Göteborgs tingsrätt dömer kvinna till fängelse för krigsförbrytelse

2023-03-29

 En kvinna som återvänt från Syrien år 2017 har nu dömts till fängelse för bl.a. krigsförbrytelse i Raqqa år 2014.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om brott mot lagen som skyddar gravfriden vid vraket efter M/S Estonia

2023-03-29

 Hovrätten har i dag dömt två män som deltagit i ett filmteam som genomfört dykningar och filmningar vid vraket efter M/S Estonia. Antalet dagsböter har ändrats från 40 till 80.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer ut företagsbot för sprängolycka med dödlig utgång

2023-03-29

 Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om företagsbot för ett företag på grund av en tragisk dödsolycka den 7 oktober 2015 på företagets bergtäkt på Vångaberget, nordöstra Skåne. En 25-årig grävmaskinist som röjde efter en sprängning i berget avled sedan dolt kvarvarande sprängmedel detonerade och orsakade att en stor sten slungades in i grävmaskinshytten.

Share Öppna i ny flik

Välkommen till Öppen domstol lördagen den 1 april!

2023-03-28

 Lördagen den 1 april kl. 11.00–14.00 bjuder Nacka tingsrätt in allmänheten för att berätta mer om tingsrättens verksamhet. Det kommer bland annat att finnas möjlighet att se på rättegångsspel, följa med på syn och ställa frågor till medarbetare på tingsrätten.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i mål 1877-22

2023-03-28

 Onsdagen den 29 mars 2023 kan det eventuellt bli aktuellt att förhör med en av de tilltalade hålls utan att åhörare tillåts närvara i sal 1.

Share Öppna i ny flik

Välkommen till Öppen domstol lördagen den 1 april!

2023-03-28

 Lördagen den 1 april kl. 11.00–14.00 bjuder Nacka tingsrätt in allmänheten för att berätta mer om tingsrättens verksamhet. Det kommer bland annat att finnas möjlighet att se på rättegångsspel, följa med på syn och ställa frågor till medarbetare på tingsrätten.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-03-28

 Andra delen i serien Rättsprinciper och rättssäkerhet handlar om gärningsbeskrivningen. Åklagaren Stefan kallar den för domstolens ”spelplan”. Hur kommer det sig? Det reder vi ut i veckans inlägg på Domarbloggen. Vi tar återigen hjälp av åklagaren Stefan, domaren Niklas och försvarsadvokaten Matilda.

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandlingen i mål om bland annat mord

2023-03-27

 Den 3 april 2023 kl. 09.00 inleds huvudförhandlingen som gäller bland annat mord den 4 mars 2022. Huvudförhandlingen hålls i huvudsak i säkerhetssalen på Södertörns tingsrätt, Björnkullavägen 5 A i Flemingsberg. Huvudförhandlingen är planerad att pågå i 11 dagar. Förhandlingen börjar med sakframställningar rörande samtliga åtal som ingår i målet och är tänkt att pågå i tre dagar. Närmare information om vad som kommer att ske respektive förhandlingsdag finns i bifogad huvudförhandlingsplan.