Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt och skattetillägg

2022-10-06

 Fråga om beskattningstidpunkten för en utdelning (Mål nr 7394-7397-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7995-7997-20 och 7508-21).

Share Öppna i ny flik

Ytterligare information om huvudförhandlingen i mål kopplat till händelse då 12-årig flicka sköts till döds

2022-10-06

 Tingsrätten har beslutat att tills vidare skjuta upp resten av förhandlingsdagarna i målet som bland annat gäller försök till mord och förberedelse till mord.

Share Öppna i ny flik

Otillbörlig marknadsföring av elavtal förbjuds

2022-10-06

 Patent- och marknadsdomstolen slår fast att Stockholms Elbolag AB har använt sig av otillbörlig marknadsföring via telefonförsäljning och på så vis förmått konsumenter att ingå elavtal. Domstolen förbjuder därför bolaget att fortsätta med vissa försäljningsmetoder.

Share Öppna i ny flik

Ingen eftergift av konkurrensskadeavgift

2022-10-06

 

Konkurrensverket hade i målet yrkat att ett bolag skulle förpliktas att betala konkurrensskadeavgift på grund av påstått konkurrensbegränsande samarbete med en konkurrent i en upp­handling. Bolaget vidgick att det hade överträtt konkurrensreglerna, men menade att konkurrensskadeavgiften skulle efterges helt. Detta i korthet eftersom bolaget i ett tidigt skede av utredningen hade lämnat de uppgifter som Konkurrensverket behövde för att klarlägga överträdelsen.

 

Patent- och marknadsöverdomst...

Share Öppna i ny flik

Hudiksvalls/Hälsinglands tingsrätt flyttar till nya lokaler

2022-10-05

 Den 30 januari 2023 flyttar Hälsinglands tingsrätt (nuvarande Hudiksvalls tingsrätt) till nya moderna lokaler på Drottninggatan 17 vid Lillfjärden i Hudiksvall.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sabotage efter klimataktion

2022-10-05

 Dom i målet där 12 personer är åtalade för sabotage i samband med en klimataktion kommer att meddelas måndagen den 24 oktober 2022 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen avvisar ansökan om vindkraft i havet inom Gävle kommun

2022-10-05

 Mark- och miljödomstolen i Östersund har idag avvisat Utposten 2:s ansökan om tillstånd för vindkraft till havs inom Gävle kommun. Detta eftersom sökanden inte uppfyllt miljöbalkens krav på samråd med enskild som kan bli särskilt berörd av verksamheten och då det bedömts att denna brist inte kunnat läkas under domstolsprövningen.

Share Öppna i ny flik

Nordnet Bank AB:s överklagande har kommit in för sent - Finansinspektionens avvisningsbeslut står fast

2022-10-05

 Finansinspektionen beslutade i maj 2022 att ge Nordnet Bank en anmärkning samt 100 miljoner kronor i sanktionsavgift. Nordnet Bank överklagade beslutet, men Finansinspektionen bedömde att överklagandet kom in för sent och därför inte kunde prövas. Förvaltningsrätten går nu på Finansinspektionens linje. Eftersom domstolens avgörande inte kan överklagas står Finansinspektionens beslut om anmärkning och sanktionsavgift fast.

Share Öppna i ny flik

Uppsatspraktik vid Kammarrätten i Stockholm

2022-10-05

 Kammarrätten tar emot en eller flera uppsatspraktikanter i tio veckor med början från februari/mars 2023.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-10-04

 Veckans inlägg handlar om tingsrättens hantering av konkurser, och då särskilt handläggarnas arbete med konkurser. Ni får träffa en av våra konkurshandläggare, Hane, som har arbetat med konkursärenden i drygt 30 år.