Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Byggstart för nya Hudiksvalls tingsrätt i september

2020-07-08

 Domstolsverket tecknade avtal om ny domstolsbyggnad i Hudiksvall för ungefär ett år sedan. Nu står det klart att byggstart planeras till september i år.

Share Öppna i ny flik

Två män döms till livstids fängelse för mord på en 70-årig man i Markaryd och tillgrepp av mannens bil

2020-07-07

 De två ukrainska män som åtalats för mord på en 70-årig man och tillgrepp av fortskaffningsmedel av mannens bil i Markaryd döms för att tillsammans ha utfört gärningarna. Den ena av männen döms även för försök till bedrägeri eftersom han försökt att ta ut pengar med mordoffrets bankkort i en bankomat i Stockholm. Påföljden bestäms till livstids fängelse eftersom omständigheterna, bland annat att gärningarna har präglats av råhet och brutalitet, är synnerligen försvårande.

Share Öppna i ny flik

Det kunde inte anses föreligga tvist

2020-07-07

 I ett lagfartsärende ansågs sökandens rätt till fastigheten inte som oviss. Det fanns därför inte skäl att förelägga sökanden att inleda rättegång utan lagfart skulle beviljas.

Share Öppna i ny flik

Bevistalan avseende dödligt våld vid Utmarksskolan – ny förhandlingstid

2020-07-07

 Förhandlingstiden i målet avseende den bevistalan som åklagaren gav in den 30 juni 2020 har justerats.

Share Öppna i ny flik

Inställd fortsatt huvudförhandling

2020-07-07

 Den fortsatta huvudförhandlingen i mål 353-20 flyttas fram eftersom det numera finns förutsättningar att på nytt förordna om en personutredning med särskild inriktning på s.k. kontraktsvård.

Share Öppna i ny flik

Bygglim får stå kostnaderna för undersökningsplan avseende föroreningar i Sundsvallsbukten

2020-07-06

 Domstolen har prövat en tvist mellan två bolag om vem som ska betala för undersökningen av de föroreningar som uppkommit till följd av att ca 13 200 tunnor innehållande kvicksilverhaltigt avfall dumpades under åren 1961–1964 utanför Åstön i Sundsvallsbukten.

Share Öppna i ny flik

Eskilstuna tingsrätts dom den 6 juli om åtalet för Hedlandetmordet

2020-07-06

 Tingsrätten har idag kl. 14.00 meddelat dom i målet mot den åtalade 45 åriga kvinnan från Västmanland. Kvinnan har suttit häktad misstänkt för mord på sin tidigare sambo sedan den 28 december 2018. Den 17 december 2018 hittades mannens svårt brända kvarlevor i en uppbränd bil i Hedlandet, en bit utanför Eskilstuna.

Share Öppna i ny flik

Pressträff i samband med dom i målet om egenmäktighet vid förhandling med främmande makt

2020-07-06

 Dom i målet meddelas den 10 juli 2020 kl. 11.00. I samband med det kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande och något senare hålla en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i kammarrätt meddelat i mål om omhändertagande av vapen

2020-07-03

 Omhändertagande av vapen m.m., fråga om prövningstillstånd i kammarrätt

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen har ansetts behörig att pröva en avtalstvist

2020-07-03

 

En fordonstillverkare stämde vid Patent- och marknadsdomstolen en samarbetspartner på ersättning för att denne för andra kunders räkning hade tillverkat en komponent som hade konstruerats av fordonstillverkaren. Fordonstillverkaren hade två olika grunder för sitt krav. I första hand påstods att avtal hade ingåtts om en rätt att mot ersättning tillverka komponenten för andras räkning, i andra hand att tillverkningen utgjorde patentintrång. Enligt de regler som i allmänhet gäller skulle den talan so...