Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Svenska Handbollslandslaget vinner i kammarrätten

2018-02-22

 Kammarrätten i Stockholm har ändrat förvaltningsrättens dom i ett skattemål och bifallit Svenska Handbollslandslaget AB:s överklagande.

Share Öppna i ny flik

Inget prövningstillstånd i mål om licensjakt efter varg 2018

2018-02-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har i dag, den 22 februari 2018, beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål om licensjakt efter varg under tiden 2 januari 2018 till och med 15 februari 2018 i Dalarnas län, Gävleborgs län, Värmlands län, Västmanlands län och Örebro län. Det innebär att domstolen inte kommer att ta upp målen till prövning.

Share Öppna i ny flik

2018-02-22 Tid för dom

2018-02-22

 Mark- och miljödomstolens ställningstagande till landstingets ansökan om tillstånd till grundvattenbortledning m.m. redovisas i en dom som ges den 25 maj 2018. Domen är tillgänglig fr.o.m. kl. 14.00.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i Arbogamålet

2018-02-22

 Tisdagen den 27 februari 2018 klockan 14.00 meddelar hovrätten dom i det s.k. Arbogamålet. I samband med att domen meddelas kommer hovrätten att publicera ett pressmeddelande med en sammanfattning av vad hovrätten har kommit fram till. Hovrätten kommer också att hålla en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-02-22

 Regeringen har 2018-02-22

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-02-21

 Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Nytt blogginlägg om livstids fängelse

2018-02-20

 I veckans blogginlägg skriver tingsfiskalen Carolina Wiger om livstids fängelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2018-02-20

 En begränsat skattskyldig juridisk person som förvärvat en fordran på en del av resultatet i ett svenskt kommanditbolag har inte ansetts vara delägare i bolaget och är därför inte skattskyldig för inkomsten här.

Share Öppna i ny flik

Vapenbrott

2018-02-20

 Vapenbrott

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten i Stockholm söker sommarnotarier

2018-02-20

 Välkommen med din ansökan senast den 5 mars 2018.